Zatímco držitele ocenění v jednotlivých vypsaných kategoriích určí hodnoticí komise složená z krajských radních, členů politických klubů v zastupitelstvu i odborníků z konkrétních oblastí, o tom, komu připadne cena veřejnosti, rozhodne hlasování občanů. Tedy – stále ještě rozhoduje.

Hlasování na webových stránkách Středočeského kraje trvá do soboty 30. listopadu. Vybírat mohou hlasující ze všech 33 nominací. S jedinou výjimkou, kdy jde o čtveřici hasičů, se vždy jedná o jednotlivé osobnosti.

Cena hejtmanky, jejíž udělení není spojeno s finanční odměnou, představuje symbolické poděkování lidem, kteří udělali víc než ostatní – a v řadě případů to dělají dlouhodobě – zasloužili se o rozvoj kraje či některých jejich regionů nebo kraj vzorně reprezentují a šíří jeho dobrou pověst.

„Nominovaní mají jedno společné – aktivní život, zájem přinášet radost ostatním; často předávají své zkušenosti, a to bez nároku na odměnu,“ shrnula hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že porota nebude mít jednoduchou práci – ocenění by si totiž zasloužili všichni. „Obohacují naši společnost a přispívají k rozvoji středočeského regionu,“ upozornila na jejich přínos, k němuž patří nejen vše, co tito lidé dělají pro druhé, ale i to, jakou jsou pro ostatní inspirací.