Po návratu z pátečního setkání s kolegy hejtmany ve Zlíně, kde se uskutečnilo sedmé zasedání rady asociace, to připomněla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). S tím, že po covidovém roce s propady tržeb z jízdného je to problém, který je aktuální pro všechny regiony. Udržet jízdní řády v současné podobě, se zachováním současných linek a spojů nebo alespoň jejich většiny, není jednoduché.

Jedním z klíčových témat bylo i takzvané rozpočtové určení daní neboli RUD: způsob rozdělování části výnosů z daní vybíraných státem do rozpočtů jednotlivých krajů. Mechanismus výpočtu se od vzniku krajů nezměnil, což z pohledu středočeských představitelů znamená problém: za poslední dvě desetiletí se počet obyvatel kraje zvýšil o zhruba čtvrt milionu, přičemž i pro tyto lidi je nutné zajišťovat služby. Třeba právě veřejnou dopravu nebo údržbu silnic. Mimochodem – některé úseky silnic III. třídy ve středních Čechách zaznamenávají průjezd až 30 tisíc vozidel za den, což by spíš odpovídalo silnici I. třídy nebo i méně vytížené dálnici – a má to vliv na jejich opotřebení (a nikoli jen svrchní vrstvy vozovky).

Autobusová zastávka ve městě Jesenice na Praze-západ v sobotu 11. září 2021.
Označníky zastávek autobusu mají být hezčí. A užitečnější pro cestující

Na nespravedlnost týkající se rozdělování daňových výnosů už v minulém volebním období hlasitě upozorňovali tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a její náměstek Gabriel Kovács (oba ANO). Podle současného náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) by při zohlednění aktuálního počtu obyvatel či délky krajem spravovaných silnic II. a III. třídy měl středočeský rozpočet dostávat zhruba o dvě miliardy korun ročně více. „Kvůli současnému nastavení přicházíme o velké peníze,“ potvrzuje Pecková.

Představitelé krajů probírají třeba i koronavirové souvislosti – jak vývoj epidemické situace, tak očkování. Společnými tématy se také staly třeba odložení účinnosti stavebního zákona nebo projekt digitální technické mapy s přehledným zakreslením vlastnictví pozemků, polohy staveb i vedení inženýrských sítí, od jejíhož vzniku si středočeské hejtmanství hodně slibuje a podporuje její urychlený vznik i s využitím elektronických dat získávaných od obcí s rozšířenou působností. Ve Zlíně se rovněž hovořilo o financování projektů ve zdravotnictví z dotační výzvy REACT-EU a financování sociálních služeb v příštím roce. „Shodli jsme se také na společném postupu při dalších jednáních s vládou – pravděpodobně už s tou příští – a s ministerstvy,“ poznamenala Pecková.

Společná jednání s dalšími hejtmany vnímá jako nesmírně důležitá. „Regiony jsou odlišné, ale řešíme podobné problémy – a je moc fajn slyšet názory kolegů,“ míní. S poznámkou, že další setkání si hejtmani naplánovali na listopad, kdy se sejdou v Českých Budějovicích.

Asociace krajů ČR je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy krajů. Vrcholným orgánem asociace je rada, jejímiž členy jsou právě hejtmani a primátor hlavního města Prahy.