I po propršeném pátku a ranním počasí slibujícím jen podzimní nejistotu dorazila řada návštěvníků (a to nejenom z blízkého okolí, tedy z Vyžlovky, Jevan, Mukařova, Louňovic či Kostelce nad Černými lesy – nebo i Mnichovic a Říčan). Nejen přihlíželi práci rybářů, ale třeba si i něco koupili. Lákadlem se staly ryby a pochoutky z nich, ale byly jím i grog na zahřátí či víno.

Tradičně velkolepý výlov byl spojen i s rybářskými slavnostmi Školního lesního podniku České zemědělské univerzity, který rybník, sloužící i k letní rekreaci, spravuje. Příchozí tak mohli nejen sledovat rybáře při práci, ale nechyběl ani komentář k výlovu. Stejně jako ukázky rybářských tradic, vystoupení dechovky, zábavný program pro děti – a pochopitelně možnost nákupu ryb i rybích specialit.

Nadšení z vydařené akce netajil třeba Jan Králík z Prahy, který si přivstal, aby byl na místě už před začátkem akce ohlášeným na osmou hodinu a hned po ránu mohl sledovat zátah, což považuje ze nejatraktivnější z celé podívané.

Davy příchozích – a šlo o celé rodiny – se pak podle jeho slov začaly valit po desáté hodině. „Bylo to opravdu moc hezké,“ chválí.

Zdejší výlov navštívil poprvé, ale může srovnávat se zkušeností z návštěv výlovů v jižních Čechách, kam rád jezdí – a opět nachází důvod ke chvále: zde pojetí akce vnímal jako tradičnější, zatímco tam bývá komerčnější a s větším počtem „pouťových“ stánků (nikoli naopak, jak by snad leckdo odhadoval podle vzdálenosti od Prahy). „U Vyžlovského rybníka měli dechovku, trubače, vše perfektně organizované; viděl jsem i hlídku policie," oceňuje.

Revitalizace Babických rybníků

Králík přitom nepatřil k úplně běžným návštěvníkům výlovu. Nadšením pro rybníky a ryby v nich se netají. Své snažení spojuje zejména s nedalekými Babickými rybníky, které neleží nedaleko od místa, kde vyrůstal – a kolem nichž chodil do školy v Mukařově. I když je Lesy ČR přednedávnem revitalizovaly, on vyvíjí úsilí ke zlepšení kvality vody omezením přitékajících nečistot. Mimo jiné zde propaguje vysazení karasů a je v kontaktu nejen s Lesy ČR jako vlastníkem, ale i s obcemi – a dokonce i s výzkumníky z Třeboně, kteří místo sledují.

Krajskému úřadu už dvakrát neúspěšně navrhoval vyhlásit Babické rybníky přírodní památkou. A jeho snem je dosáhnout obnovy dalšího rybníka, jehož pozůstatky objevil v lese opodál. Nebo, kdyby se to nepovedlo a jednání se správcem lesů k jeho cíli nevedla, alespoň vybudování tůně. S tím, že práci bagru by zaplatil i ze svého, pokud by cena byla rozumná…

Že je to opravdu srdeční záležitost, potvrzuje fakt, že už v červenci vydal vlastním nákladem fotokalendář Babických rybníků na rok 2023, který pro každý měsíc nabízí jeden obrázek. Šest fotografií vybral z vlastních snímků, druhou polovinu dodal jeho bratr. Mimochodem – společně se chystají shromáždit fotky i pro kalendář na rok 2024 – i přes to, že se pro ten aktuální nepodařilo najít prodejní místa a k mání je jen v dobročinném obchůdku na říčanském náměstí – a v příštím roce plánuje i vydání pohlednice. To vše jako soukromá osoba: Honza Králíků, který to tady má rád.