Již na čtvrtek 24. března se chystá Speed Marathon 2022 – akce s dosahem nejenom celokrajským, ale i republikovým a evropským. Jde o kontroly dodržování dovolené rychlosti měřením jak pomocí tradičních radarů, tak obdobnou technikou umožňující sledovat vozidla i z jedoucího auta nebo služebního motocyklu.

Při plánování míst, kde se bude měřit, vychází policie i z podnětů od občanů: právě v rámci této akce dostávají lidé příležitost, aby policistům „napověděli“: sdělili jim, kde by si měření rychlosti přáli oni, protože je tam třeba zklidnit řidiče s příliš těžkou novou na plynovém pedálu.

K akci z minulého týdne Truxa uvedl, že byla zaměřena především na držení telefonu nebo jiných hovorových zařízení – nicméně policisté prověřovali i leccos jiného. „Mimo jiné kontrolovali řidiče, zda dodržují stanovené limity rychlosti v obcích, ale i na dálničních tazích – a samozřejmě kontrolovali i to, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, zda mají vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu, používají bezpečnostní pás nebo jestli mají zaplacený dálniční poplatek,“ vypočetl Truxa, na co se hlídky zaměřovaly především.

Výsledek? Během pěti dnů zkontrolovali středočeští policisté 3,7 tisíce vozidel, přičemž zjistili 834 přestupků. „Maximální dovolenou rychlost překročilo celkem 133 řidičů, kdy 129 z těchto přestupků bylo vyřízeno na místě pokutou v celkové výši 81 tisíc korun; čtyři přestupky byly postoupeny správnímu orgánu. U devíti řidičů policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol, a osm řidičů usedlo za volant pod vlivem drog,“ přiblížil Truxa výsledky dopravně bezpečnostní akce.

Jestliže byla primárně připravena jako zátah na šoféry volající s telefonem v ruce, těch, kteří uvízli v její síti, nebylo málo. „Policisté odhalili 140 řidičů, kteří drželi hovorové zařízení nepovoleným způsobem,“ konstatoval Truxa. S tím, že 138 z nich na místě zaplatilo pokutu; součet těchto sankcí dosahuje 50 tisíc korun. K výčtu zjištěných nepravostí Truxa ještě doplnil, že 139 řidičů nepoužilo za jízdy bezpečnostní pás a 106 vozidel nebylo ve vyhovujícím technickém stavu.