Jak hodnotíte aktuální dopravní situaci v kraji?
Protože Středočeský kraj zajišťuje přístupy do Prahy ve všech silničních směrech, tak je jasné, že nejvíce trpí tím, v jakém stavu je výstavba dálnic D3, D6 a konec konců i D7, což má vliv na stav a přehlcení některých silnic první třídy. Protože je situace velmi špatná, kraj by měl mít v tomto směru silný hlas.

Vedení kraje upozorňuje na to, v jakém stavu silnice přebíralo. Je to dostatečný argument?
Nějakou dobu to dobrý argument určitě bude, protože stav se za působení současného vedení kraje zlepšil. To je beze sporu. Nicméně není možné se o tento argument opírat celé volební období.

Bavíme se o silnicích, ale jak je na tom železnice?
Situace je takřka totožná. Nejde totiž jen o koridorové tratě, které jsou už v některých případech na vrcholu přepravní kapacity, jejich výstavba a modernizace velmi pokulhává za reálným dopravním stavem. Ale jedná se i o tratě nekoridorové. To jsou všechny ostatní, které jsou dnes jednokolejné, v mizerném stavu, pomalé, neelektrizované. Tam je dle mého názoru potřeba také přitlačit. Myslím si, že by to rozhodně kraj měl dělat. A konec konců se to ukáže i při přestavbě pražského uzlu, při zavedení vysokorychlostních tratí, protože je jasné, že něco z téhle dopravy musí do podzemí. My máme ten názor, že by se měly důkladně opravit tratě na povrchu a vysokorychlostní tratě provést Prahou pod zemí. To je totiž jediná cesta, jak zabránit zpožděním.

Co z toho je ovšem v silách kraje?
V silách kraje rozhodně je vždy upozorňovat na tyhle problémy a upozorňovat dostatečně hlasitě. Zbytek pochopitelně není v rukou kraje. V tomto případě mluvíme o někdy zanedbávané roli státu, který nedělá to, co by dělat měl.

Čím je tenhle neuspokojivý stav dopravy v kraji způsoben?
Stav je zapříčiněn především tím, že si státní úředníci navykli pohodlí a neřeší problémy tak, jak by měli. To se samozřejmě promítá i do politické sféry. Politici mají většinou pohled pouze na své čtyři roky volebního období a dále je to už nezajímá. Je tedy potřeba na politickou sféru zatlačit, protože my sice záplatujeme "děravé kalhoty" každou chvíli, ale na to, abychom si pořídili nové, nehledíme.

V poslední době se často mluví o napojení železnice na ruzyňské letiště…
V téhle otázce došlo k velkému pokroku. Dokonce už je zadaná územně technická studie, aby se našla optimální trasa. Nakonec se ukáže, jakou ministerstvo udělalo chybu, že trasu přes letiště nezahrnulo jako alternativu do původní studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha - Ústí nad Labem - Drážďany. Podmínkou na napojení letiště na vysokorychlostní tratě ovšem je, že se mezi hlavním nádražím pod zemí a letištěm bude pohybovat letištní expres s intervalem patnáct minut ve špičce a s dobou jízdy deset minut. Navíc by měla zastávka příměstských vlaků na letišti vytvořit pro západní část Středočeského kraje snadný přestup na vysokorychlostní vlaky.