Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) následně informovali, že do půl roku se uskuteční další schůzka. Nejen kvůli plánování společných projektů, ale také proto, že toho hodně zbývá k vzájemnému vyjasnění.

„Jednání nebylo úplně plynulé a poklidné,“ připustila středočeská hejtmanka. Opakovaně podle ní docházelo ke střetávání „městského“ a venkovského“ pohledu. Hřib nicméně Deníku řekl, že nevidí problém, „kde by to bylo tak zabetonované, aby se v jednání nemohlo pokračovat“.

Celá řada společných zájmů

Územní rozvoj, doprava a cestovní ruch. To jsou oblasti, kde podle pražského primátora mají oba sousedé nejvíce styčných bodů. Hejtmanka Jermanová doplnila, že s Prahou, již zmínila jako „nedílnou součást Středočeského kraje“, mají střední Čechy hodně společných zájmů. Vedle cestovního ruchu připomínaného již Hřibem obzvlášť vypíchla integraci dopravy a splavnění Vltavy.

I tam, kde jsou obě strany zajedno, se nicméně najdou rozdíly. Třeba v případě zmiňovaných parkovišť P+R. Hejtmanka se hlásí k potřebnosti jejich budování u železničních (případně i autobusových) uzlů na trasách do metropole, avšak zdůrazňuje, že s jejich zřizováním musí pokračovat i Praha. Hřib zase připomíná nejen novou parkovací plochu na Černém Mostě, ale i peníze směřující přes hlavní město do středních Čech právě na tato parkoviště. Jde o evropské finance v rámci ITI, integrovaných teritoriálních investic spravovaných Prahou.

Aktuálně je ve středních Čechách v různých fázích realizace 10 – 12 projektů, podotkla Jermanová. Upozornila, že jsou potřebná další takováto parkoviště, aby lidé neparkovali stylem „kde se dá“. Pustit se do jejich výstavby však představuje pro města a obce zátěž. „Často si musí vzít úvěr, byť kraj dá kofinancování,“ podotkla hejtmanka. Jednoduché prý není ani získávání potřebných ploch – a v této věci si hodně slibuje od spolupráce se Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami, zpravidla vlastnícími pozemky u nádraží.

Tramvaj do Zdib má zelenou

Další z cest, jak přispět k řešení nepříznivé dopravní situace, je prodloužení tratí pražských tramvají i za hranice metropole. Nejdál pokročily přípravy trati do Zdib na Praze-východ, kde by se podle Hřiba mohlo začít stavět v roce 2023. Středočeský kraj prosazuje budování tramvajových kolejí i na Praze-západ, a to do Jesenice a na Průhonice – o tom se však nyní nejednalo. V případě Jesenice navíc Jermanová připouští, že hejtmanství není zajedno ani s tamější radnicí.

Příklady témat, o nichž radní nediskutovali

- Záměr Prahy zřídit mýtné – čili pomocí poplatků omezovat jízdy aut po městě. Řeč na to přišla, ale spíš jen v souvislosti případné potřeby změny legislativy, aby vybrané peníze neplynuly do státního rozpočtu, ale získávalo je přímo město – a také nutnosti věc předjednat v rámci Asociace krajů ČR. Na ostrý nesouhlas Středočechů (kteří se navíc o všem dozvěděli až z novin) nedošlo, když se potvrdilo, že tyto plány nejsou aktuální v nynějším volebním období.

- Úvahy vedení Prahy o vybudování nové nemocnice v Letňanech, v čemž Středočeši vidí hrozbu pro vlastní zdravotnickou síť. Do půl roku se uskuteční další setkání radních – zdravotnictví má být jedním z okruhů debaty – a do té doby by si primátor Prahy měl vyjasnit s premiérem Andrejem Babišem (ANO), co by se vlastně v Letňanech mělo dít. Ve hře jsou plány vybudovat nemocnici (pro Středočechy problém) nebo traumacentrum (menší problém), ale třeba i nic.

- Plány na masivní budování sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily za hranicemi metropole. To je nyní předmětem debat v Praze, ale z pohledu Středočechů se nejeví jako problém, který by patřil mezi nejpalčivější. Jednak často mají domek s vlastní garáží, jednak existují problémy, jejichž řešení se jeví jako naléhavější. Třeba zajištění rychlého připojení k internetu. Či zlepšení sjízdnosti silnic II. a III. třídy nebo pořizování ekologičtějších autobusů.

Zdroj: hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, primátor Zdeněk Hřib