Jestliže je Borecký radním pro oblast veřejné dopravy (tedy má na starosti zajištění provozu autobusů a vlaků), mohlo by se zdát, že objížďky trápící řidiče až tak docela do sféry jeho působnosti nespadají: jeho úkolem je zajistit provoz vlaků a autobusů. Právě to ale má na mysli, když připomíná, že Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), příspěvková organizace kraje, jejímž úkolem je koordinovat veřejnou dopravu, řešila loni na šest stovek výluk a objížděk.

Jak se nezbláznit z kolon

Borecký však nabízí i osobní zkušenost obyvatele (a starosty) Úval na Praze-východ: „Jistě se vám, stejně jako mně, už stalo, že například Praha rozkope hlavní příjezdovou komunikaci, Ředitelství silnic a dálnic opravuje paralelní dálnici a Správa železnic se pustí do rekonstrukce jediné tratě, kterou můžete použít. A vy se pak můžete zbláznit pro stání v koloně nebo přemýšlení, kdy vám přijede bus či vlak.“

Aby se to nestávalo, pozval na jednání zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Správy železnic, pražské Technické správy komunikací, odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Policie ČR – a také organizátorů veřejné dopravy: jak IDSK, tak Regionálního organizátora PID z Prahy. Právě na tom, že budou sdílet informace, koordinovat výstavbu a objížďky plánovat společně se zástupci uvedených organizací shodli v rámci jednání na středočeském hejtmanství.

Podle vyjádřené Boreckého je to velký zlom: podle něj dosud systém koordinace projektů a rekonstrukcí neexistoval. Když se Deník o plánování prací spojených s objížďkami – třeba jen ve vztahu ke sladění projektů na státních dálnicích a silnicích I. třídy s krajskými silnicemi II. a III. třídy – zajímal v minulosti, získal informaci, že takové snahy se sice objevily – nicméně jako problém se ukázaly posuny termínů, vynucené řadou okolností, stejně jako stavební akce organizované obcemi.

Změna má být vidět už letos

Radní Borecký podle dojmů ze schůzky, kterou svolal, věří v lepší zítřky. „Povedlo se, viděl jsem u všech dobrou vůli – ale hlavně jsme se dohodli na zřízení koordinační skupiny pro plánování staveb a rekonstrukcí, stejně jako na zřízení veřejně dostupného systému plánovaných oprav a uzavírek na území Středočeského kraje a Prahy,“ konstatoval. S očekáváním, že již letos v koordinaci dopravních staveb „bude vidět změna, která by měla být přínosem pro všechny“.