O tom, že od ledna do června policie v těchto regionech v rámci pilotního projektu ověřovala, jak účinněji zajistit ochranu ohrožené osoby před násilníkem, který byl vykázán ze společného obydlí nebo je proti němu vedeno trestní řízení, nyní informovala Jolana Mosleh z policejního prezidia. Tam, kde se riziko jeví jako vysoké, má rychlý zásah umožnit tísňové tlačítko.

„V těch nejzávažnějších případech domácího násilí, kdy riziko dalšího nebezpečného útoku bylo vyhodnoceno jako obzvlášť vysoké, je ohrožené osobě poskytnuto speciální zařízení, které umožňuje přivolat pomoc policie stisknutím jediného tlačítka,“ upřesnila Mosleh. „Zařízení je současně schopno lokalizovat oběť,“ upřesnila, že tento typ elektronické ochrany proti násilníkům má obdobné funkce jako třeba tísňová tlačítka pro případné přivolání pomoci, jež jsou určena seniorům.

Rozdíl je ovšem v tom, co následuje: policejní ochrana před násilníky předává tísňovou výzvu včetně údaje o poloze operačnímu středisku. „To ihned vysílá na místo hlídku policie – a současně telefonicky kontaktuje ohroženou osobu, aby byl vyloučen případný planý poplach,“ přiblížila Mosleh standardní postup.

Zdůraznila současně, že policisté v rámci pilotního projektu úzce spolupracovali s intervenčními centry v Kladně a Příbrami, jež s osobami ohroženými domácím násilím dlouhodobě pracují. „Ze strany ohrožených osob i odborné veřejnosti byl projekt hodnocen velmi pozitivně,“ uvedla policistka. Podrobnosti týkající se konkrétních detailů policisté nicméně s ohledem na citlivost jednotlivých případů a ochranu identity oběti i jejího okolí policie zpravidla nezveřejňuje.

Lze nicméně říci, že signalizační zařízení představuje významnou oporu pro oběti v případě, že policie přistoupí k dočasnému vykázání násilníka, jenž společné obydlí musí na deset dnů opustit. To má fungovat nejen jako preventivní opatření bránící opakování násilných útoků, ale ohroženému člověku také umožní bez psychického či jiného nátlaku pochopit situaci, ve které se nachází, uspořádat si další záležitosti (často jde například o podání návrhu na rozvod manželství či podání trestního oznámení) a navázat kontakt se specializovanými pracovišti nabízejícími pomoc.

Tísňové tlačítko umožní rozptýlit obavy, že se agresor může předčasně vrátit, aby svými „pádnými argumenty“ – ze svého pohledu osvědčenými – razantně vysvětlil vlastní představy o dalším soužití. Ne vždy totiž násilník uložené zákazy respektuje – byť policisté institut vykázání oceňují jako velmi účinné preventivní opatření. Zdaleka se přitom není třeba omezovat jen na představu násilnického muže bijícího bezbrannou ženu (byť zrovna takový model bude považován za poměrně typický). Role však mohou být i přesně opačné – a výjimkou není ani násilnické chování dětí vůči rodičům či vnoučat vůči prarodičům.

Policie také pokračuje v projektu Nebuďte slepí k domácímu násilí. Jeho letošní součást označovaná číslovkou III navazuje na stejnojmennou kampaň s pořadovým číslem II z loňského a předloňského roku (kdy bylo cílem jednak vychovávat mezi policisty specialisty na problematiku domácího násilí, jednak zlepšit informovanost ohrožených osob, a to zvláště se zaměřením na menšiny a takzvané vyloučené lokality).

„Aktuální projekt pokračuje v nastaveném trendu specializace policistů a jejich profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně předcházení sekundární viktimizaci,“ vysvětlila policistka Mosleh, že novým cílem je volit takové postupy, aby oběť i poté, co vlastní násilné útoky skončily, neprožívala novou újmu – tentokrát psychickou. Ať už v důsledku vyšetřování směřujícímu k projednávání věci před soudem – nebo třeba v souvislosti s nevhodnými reakcemi okolí či kvůli tomu, že se informace o spáchaných činech dostane do médií.

Součástí projektu je i vytvoření výjezdových desek určených policistům, kteří jsou vysíláni k incidentům vykazujícím znaky domácího násilí. Obsahují souhrn všeho, co má posloužit či by mohlo být užitečné při prvotním kontaktu s domácím násilím: od specializovaných formulářů určených k zaznamenání poznatků z místa události přes podklady umožňující posoudit míru rizika dalšího útoku až po preventivní materiály, v nichž ohrožená osoba najde informace o tom, jak řešit svou situaci (kdy je mimo jiné třeba zdůrazňovat, že viníkem je agresor a nikoli jeho oběť); včetně kontaktů na pomáhající organizace. Takovéto materiály byly na všechna obvodní oddělení rozeslány již v roce 2007. Protože leckde již tehdejší výjezdové desky „dosloužily“, prostřednictvím krajských ředitelství policie se nyní rozesílá nová várka k dovybavení.