Kraj také oslovuje příjemce peněz s výzvou k vrácení částek vyplacených neoprávněně. Zatím přišlo zpět 38 tisíc.

Řeší se vykázané hodiny, ne výsledky práce

Nejprve se objevilo dohadování politiků, potom policejní šetření, pak trestní stíhání – a nakonec konkrétní požadavky na náhradu škody. Tak se postupně vyvinula záležitost, která vešla ve známost jako aféra kolem dohodářů z let 2017 a 2018.

Nebo třeba „kauza analýz hudebních festivalů“ – taková náplň práce, jež vyvolala obzvláštní pozornost, se našla v jednom z výkazů. Polemiky ale vyvolaly i další položky: hovořily například o monitoringu časopisů, rozboru vánočních zvyků, zhodnocení končícího roku či třeba o práci podle zadání hejtmanky.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto
V kauze krajských externistů pracujících na dohody padlo další obvinění

Tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vysvětlovala, že pomoc dohodářů byla potřebná, když po krajských volbách odešla řada někdejších úředníků, navíc pomáhali připravovat podklady pro změny – třeba pro rozhodování o nových pravidlech přidělování krajských dotací – nebo chystali oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu včetně vydání reprezentativní publikace (zrcadlené i na nyní již neexistujícím webu).

Případně potřebovala rady experta, když si nebyla jistá, zda jdou správným směrem plány na spalování směsného komunálního odpadu v budoucím zařízení pro energetické využití odpadu na Mělnicku.

Kriminalisté, kteří záležitost prošetřovali, nakonec nehodnotili pracovní výkony a jejich výsledky, ale zaměřili se na odpracované hodiny podle výkazů práce. Dospěli k závěru, že i tak kraj externisty přeplácel: sjednanou odměnu dostávali v plné výši, ačkoli výkazy někdy uvádějí nižší počet odpracovaných hodin, než bylo sjednáno.

Výši škody mají snížit vrácené peníze

Právě podle vykázaných hodin nyní kraj vyčísluje výši škody: 1 471 621,20 Kč. Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti) k tomu uvedl, že Mastrini v pozici vedoucí odboru krajského úřadu podepisovala výkazy práce i příkazy k výplatě odměn, aniž se nějak projevilo, že někteří pracovníci vykázali méně hodin než 20 za měsíc, o nichž hovořila uzavřená dohoda.

Ve shodě s policií Snížek uvedl, že vyplácená částka měla být přiměřeně snížena – což se nestalo. „Uvedená částka činí rozdíl mezi vyplacenou odměnou a odměnou, která měla náležet zaměstnancům za skutečně odpracované hodiny,“ vysvětlil, kde se vzala výše vyčíslené škody.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Kraj hledá brigádníky. Za podmínek jako měla dcera hejtmanky

Krajský úřad také nyní oslovuje konkrétní pracovníky, kteří podle těchto propočtů dostali peníze navíc – jak Snížek uvedl, „bez právního základu“. Vyzývá je, ať vrátí, co dostali neoprávněně – slovy právníků jde o žádost o vydání bezdůvodného obohacení. „V současné době evidujeme jedinou úhradu, a to ve výši 38 445,80 Kč,“ konstatoval Snížek. Předpokládá však, že dorazí i další platby, o něž se ještě bude snižovat výše vyčíslené škody. Požadavek na její náhradu kraj přihlásil do trestního řízení.