K jednotlivým typům škol se vztahují čísla zpravidla v řádu desetitisíců. Třeba mateřské školy má podle aktuálních předpokladů v novém školním roce navštěvovat 52,1 tisíce dětí. Do základních škol bude docházet více než dvojnásobek: 138,6 tisíce žáků. Střední školy by mělo navštěvovat asi 38,3 tisíce žáků denního studia – a vyšší odborné školy zřejmě jen kolem 470 studentů denně. Další zájemci si středoškolské vzdělání doplňují dálkovým studiem.

Ze středních škol je tradičně nejvyšší zájem o maturitní obory. Zejména o gymnázia (zvláště ta víceletá) – a dále o atraktivní informatiku, veterinářství či různé pedagogické specializace: jak předškolní, tak mimoškolní.