Hejtmanství, které zajišťuje dopravní obslužnost regionu objednávkami autobusových i vlakových spojů, na jejichž provoz pak také kraj připlácí, chystá zadávací řízení, na jejichž základě mají být uzavřeny smlouvy s dopravními firmami na dalších deset let.

Již loni byla desetiletá smlouva uzavřena v souvislosti s vlaky, kdy smluvním partnerem jsou České dráhy (obsahuje nicméně i ustanovení o možnosti předat během platnosti této smlouvy část tratí konkurenčním firmám). V případě autobusů je situace složitější v tom, že je třeba jednat s desítkami dopravců. A u linek, které jezdí do Prahy, je navíc třeba postupovat v součinnosti s partnery v hlavním městě.

I proto se počítá s úzkou spoluprací organizací zajišťujících koordinaci veřejné dopravy: IDSK a Ropidu – tedy Integrované dopravy Středočeského kraje (pro niž se nyní hledá nový ředitel) a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. Jejich spolupráce má vycházet z chystané smlouvy o společném zadávání.

Podle čerstvých informací krajského úřadu se počítá s tím, že výběr autobusových dopravců bude jménem Středočeského kraje zajištěn administrátorem. S ohledem na pokračující začleňování dalších částí kraje do PID – Pražské integrované dopravy – se již nepočítá s existencí několika dopravně-tarifních systémů. SID i PAD by se tedy měly stát minulostí; zadávací podmínky již s nimi počítat nebudou.

S vlastním vyhlášením zadávacího řízení nyní představitelé kraje počítají ve druhém čtvrtletí příštího roku. A očekává se, že část nových smluv bude uzavřena již do konce července. Tyto smlouvy přitom neřeší jen to, kudy a kdy se má jezdit, ale také jak: stanoví minimální požadavky na používaná vozidla a jejich vybavení, ale i na personál dopravců či další poskytované služby. Změny, které z nových smluv vyplynou, by se pak zřejmě měly uplatňovat především v období let 2023 – 2024.