Jeho cílem je podnítit zájem dětí a žáků o technické obory a řemesla díky spolupráci mezi mateřskými, základními, středními i vyššími odbornými školami s úzkou vazbou na zaměstnavatele, připomněl středočeský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Důraz je však kladen především na zapojení těch starších; učňů a studentů, u nichž se prvotní dovednosti rozvíjejí už v různých specializacích. Mluvčí kraje Martina Kemrová v té souvislosti připomněla, že významná část projektu je zaměřena na polytechnické vzdělávání a rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních technologií.

„Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání,“ upozornila na problém známý třeba z učilišť: nastoupit na školu zdaleka ještě neznamená, že dotyčný dospěje až k závěrečným zkouškám.

„Ve školním roce 2020/2021 probíhaly všechny aktivity v on-line prostoru,“ odkázala Kemrová na koronavirové souvislosti, které podobu školní práce zcela změnily. I tak se do projektu rozvíjejícího běžnou školní činnost dalšími aktivitami zapojilo téměř 1200 studentů a bezmála 800 vyučujících.

Mezi nejoblíbenější zaměření se zařadily kroužek robotiky, 3D technologií, elektroniky, ale třeba i Matematika netradičně. Nebo kroužky věnující se výuce cizích jazyků či rozvoji čtenářské gramotnosti v podobě práce s komiksem Mluvíme v bublinách. „On-line se odehrávala i příprava školního „časopisu“ GéHáčko Gymnázia Hostivice,“ poznamenala Kemrová.

Kurzy jsou však určeny i pedagogům, kteří se mohou zdokonalit v práci s počítačovými programy nebo nástroji výuky na dálku. Nechyběla však ani nabídka odborných seminářů zaměřených například na syndrom vyhoření či třeba na diferenciaci výuky. Nabídku i ohlas radní Vácha chválí.

„Jsem rád, že se nám daří nabízet zajímavé a atraktivní programy, které mají smysl pro žáky i učitele,“ poznamenal. „V době, kdy byly zavřené školy, šlo o dobrý způsob, jak komunikovat, jak se dostat k novým informacím a jak se naučit něco nového,“ oceňuje. Současně se těší na období po prázdninách, kdy rozmanité aktivity budou pokračovat v novém školním roce. „A já doufám, že většina se bude moci konat v reálném, nikoli on-line světě,“ řekl Vácha.

S nabídkou k účasti v projektu podpořeném dotačními penězi kraj podle Kemrové oslovil všechny střední školy ve Středočeském kraji – bez ohledu na zřizovatele. Zapojilo se celkem 55 organizací – z toho 50 škol či dalších příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem a pět dalších.