Jejich ujištění, že se se bude jednat o skvělého pomocníka prospěšného radnicím i jednotlivcům, tak má váhu.

Výhody i pro občany

Prospěšná bude DTM i občanům, ujistil Deník Kupka. Užitečně pomoci může zvláště těm, kteří se chystají stavět nebo rekonstruovat, ale i lidem pomýšlejícím na nákup nemovitosti. „Dejme tomu, že chcete stavět dům na parcele ve Světicích. Z digitální technické mapy si budete moci snadno zjistit – a to v pohodlí domova – jaké jsou v místě sítě,“ vysvětlil náměstek hejtmanky.

Část mapy kriminality.
Údaje o kriminalitě jsou dostupné pro jednotlivé obce. I s adresou

S tím, že tyhle údaje jsou důležité nejen pro plánování výkopových prací, aby se při nich nepoškodily nějaké trubky nebo dráty. Velmi užitelné mohou být tyto informace podle Kupkových slov už s předstihem. „Zjistíte, jak daleko jsou plyn, kanalizace, vodovod, což může mít vliv na to, jak nákladná stavba bude, i na volbu různých řešení,“ vysvětlil.

Využití pro obce i kraj

Digitální technická mapa má také významně přispět ke zrychlení stavebních řízení. Pro města a obce, které digitální podklady typu GIS čili geografických informačních systémů se zanesením pozemků, dopravních staveb a sítí už v naprosté většině pro vlastní území mají – a platí to i pro řadu velmi malých středočeských obcí – bude výhodou nejen možnost nahlédnout k sousedům, protože dokument bude mít celostátní pokrytí.

Významná je i neustále aktualizovaná podoba DTM, což je dáno povinností správců sítí ukládat informace do tohoto systému. A také jednoduchostí. „To, co zaměří, budou do bezešvé digitální mapy vkládat prakticky jedním kliknutím,“ řekl náměstek hejtmanky.

On sám má s využitím DTM velké plány i v rámci svého působení v radě kraje, kde má na starost oblast silniční infrastruktury. Právě na jejím podkladě chce nechat vytvořit mobilní aplikaci pro použití v rámci Krajské správy a údržby silnic, která by se pro cestmistry měla stát každodenním pomocníkem.

Zelená střecha. Ilustrační foto
Říčanské střechy se povinně zazelenají

Bude nejen mapovat stav silnic a jejich opravy, ale také třeba hlídat končící záruky, aby bylo možno opravené úseky opětovně zkontrolovat a případné závady nechat odstranit dodavatelem prací. Nebo evidovat údržbu zeleně v okolí silnic, což umožní lépe plánovat sečení trávy i prořezávky stromů.

Zčásti má být aplikace přístupná i veřejnosti – občané se tak budou moci informovat třeba o uzavírkách vynucených plošnými opravami; mají však třeba dostat i příležitost upozornit třeba na výtluky nebo poškozené značky, na jejichž opravy je třeba neprodleně vyslat rychlou rotu (elektronické hlášení závad funguje už několik let na webové stránce stránce krajského úřadu; kupodivu však na ně nelze najít odkaz na webu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje).

Vznik jednotné digitální technické mapy

- Rozhodnutí o vytvoření DTM neboli digitální technické mapy vzešlo loni z poslanecké iniciativy napříč politickými stranami; plně funkční má být celostátní systém v polovině roku 2023

- DTM by se měla stát nástrojem, jenž do budoucna umožní urychlit stavební řízení a zjednodušit starostům i občanům zjišťování vedení inženýrských sítí

- Práce na vytváření DTM se nyní přenášejí na krajské úřady, přičemž ten středočeský chce velmi úzce spolupracovat i s městy a obcemi (jejich zapojení by ani nemuselo být příliš náročné: leckdy postačí poskytnout podklady, jež už jsou v místě k dispozici, což lze snadno udělat pokynem ke spolupráci firmám, které jejich digitální mapy provozují)

- Urychlit vytváření digitálních technických map by se mělo podařit i prostřednictvím součinnosti dojednané v rámci Asociace krajů ČR

- U vzniku systému stojí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který zabezpečuje fungování nynější pražské DTM – a vlastně je i architektem toho řešení pro území celé republiky

Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje