Takovou možnost přinášejí pravomoci pro období nouzového stavu, vyhlášeného kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Musely desítky, pomáhají stovky

Studenti (především se ovšem jedná o studentky) nepůsobí pouze v nemocnicích. Jejich ruce i úsměvy – ty lze vycítit, i když nyní musejí zůstávat skryty za rouškami – oceňují také v zařízeních sociálních služeb; tedy v domovech seniorů či obdobných institucích.

Ne všechny jsou pobytové; výjimečně se nasazení studenti zapojují i do služeb ambulantního charakteru. Takto organizovaná pomoc je cílena podle potřeby: míří jak do zařízení krajských, tak i dalších zřizovatelů. Včetně těch provozovaných soukromými společnostmi.

Jen do zdravotnických zařízení v říjnu na základě příkazu nastoupilo ve Středočeském kraji 74 studentů, tlumočila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky informace Veroniky Piačkové z odboru zdravotnictví krajského úřadu. Z jejích dalších slov plyne, že se jedná zhruba o desetinu z celkového počtu z těch, které by bylo možno povolat.

Podle poznatků krajského úřadu má ve středních Čechách nahlášeno trvalé bydliště přes sedm stovek studentů s pracovní povinností. Ne všichni jsou však dostupní. Přestože jsou v případě nasazení pracovním příkazem omluveni z distanční výuky přes počítač, mnozí nejsou volní, aby je bylo možno poslat pracovat.

Ano; nikoli „svolní“, ale volní. Důvod? Většinou ten, že v nemocnici už pracují. Často se sami domluvili na pomoci třeba na odděleních, kam běžně docházejí na praxi. „Velké množství studentů pracuje ve zdravotnických zařízeních na dohodu,“ konstatovala Frintová.

Omluvenkou bývá pracovní smlouva

Odmítnutý nebyl z vydaných pracovních příkazů ani jediný. Kraj totiž se studenty předem domlouvá, zda mohou pomoci. A těch, kteří řekli ne, už byly tři stovky. Důvodem, proč nelze nastoupit na vybranou pracovní pozici, byly často závazky u jiného poskytovatele zdravotních služeb. Což doložily uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody.

Méně často došlo i na jiná potvrzení; především na posudky od lékařů. K důvodům odmítnutí se totiž zařadily také aktuální zdravotní stav nebo koronavirová karanténa. Někdy se také ukázalo, že evidovaný údaj o trvalém bydlišti není aktuální a neodpovídá skutečnosti.