Na novinku v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, o níž se zatím všeobecně příliš neví, přestože platí už od počátku ledna, upozorňuje Markéta Johnová z územního odboru středočeské policie v Mělníku. „Nulová tolerance alkoholu platí i u spolujezdců na motorce, připomněla. S upozorněním, že totéž se týká rovněž přepravovaných lidí na dalších obdobných vozidlech: čtyřkolkách nebo sněžných skútrech. Prostě případů, kdy do řízení vlastně mohou aktivně zasáhnout i spolujezdci; nesmějí tudíž být pod vlivem omamných látek. „Svým chováním by mohli narušit ovladatelnost stroje – a zapříčinit tak nehodu,“ vysvětlila Johnová, proč se pro motorkáře zavádí omezení, které v autech neplatí.

Přepravovanou osobu může k dechové zkoušce vyzvat nejen policista, strážník nebo příslušník vojenské policie. Podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky má povinnost i na výzvu zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře. A případná slova typu „já nevěděl“ velkou roli mít nebudou. „Jak se říká, neznalost zákona neomlouvá,“ poznamenala Johnová.

Jestliže se také říká, že za chyby se platí, logicky se nabízí otázka: kolik? Jaká hrozí pokuta? Popití před jízdou – v tomto případě nikoli před řízením, ale před svezením – by se spolujezdci mohlo prodražit až o dva a půl tisíce. „Pokud policista zastaví motocykl nebo jiné vozidlo, na kterém bude sedět spolujezdec pod vlivem omamných látek, hrozí přepravovanému člověku pokuta ve výši do dvou tisíc korun na místě nebo 1500– 2500 Kč ve správním řízení,“ upřesnila Johnová. S upozorněním, že sankce se v tomto případě vztahuje pouze na spolujezdce; řidiči postih nehrozí. Z pohledu zákona za stav svého spolujezdce zodpovědnost nenese.

Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, brzděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Zdroj: zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 365/2021 Sb.