Dopis nejen vyzývá k dohledu na dodržování termínů v rámci řízení spojeného s přípravou stavby, ale také informuje o přípravě stavby vodovodního přivaděče v trase dálnice. Alternativa se ohrazuje zejména vůči slovům: „…bez dálnice D3 Středočeská nebude vodovodní přivaděč vybudován. Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3.“ Hovoří v té souvislosti o vydírání – zatímco hejtmanka reagovala, že nejde o nic víc než připomenutí faktů ke stavu přípravy stavby a jejich souvislostí.

Kupka, který se k podpoře dálnice hlásí s tím, že je žádoucí, aby „stála co nejdříve a ulehčila život mnoha tisícům lidí“ počínání hejtmanky odsuzuje. „Nejen, že budí rozpaky, ale ve výsledku může stavbu oddálit,“ prohlásil – a také on ve vztahu ke slovům n adresu obcí hovoří o koordinovaném tlaku až „vydírání“. „Ve výsledku může vést k tomu, že se spousta lidí jen utvrdí v odporu proti stavbě,“ míní.

Na mapě vyznačený úsek dálnice D3.
Boj o středočeskou D3 přitvrdil: nařčení z vydírání a manipulace

Kupka trvá na tom, že během přípravy důležitých staveb, které se dotýkají středočeských obcí a měst, se kraj má stát oporou starostů v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic při prosazování technické a organizační podoby staveb, která by občany kraje co nejméně zatěžovala.

Konkrétně u chybějících úseků Pražského okruhu zmiňuje prosazování zahloubení, tunelového vedení i dalších prvků jako je třeba protihluková ochrana, které by umožnily komunikaci vybudovat tak, aby okolí nezatěžovala více, než je nezbytně nutné. Zrovna v tom se ostatně shoduje s nedávným usnesením středočeských radních právě k výběru z variant dostavby Pražského okruhu. Podobně vidí roli kraje i při zapojení kraje do projednávání chystaných staveb vysokorychlostních železničních tratí.

Uzavírky a výluky na pražských silnicích řidiče netěší. Letní prázdniny jsou však k opravám silnic ve městech nejvhodnějším obdobím.
Praha rozkopaná, Ukrajinci doma. Proč se (ne)dělaly opravy při nouzovém stavu