Připomněla, že třeba v případě silničních staveb navazujících na budoucí trasu D3, které už spadají do jeho působnosti, je kraj velmi aktivní: stavba obchvatu Jesenice už začala, nyní se zahajuje budování obchvatu Jílového u Prahy.

Aktivní jsou však také odpůrci, připomněl Deník, že například inciativa Alternativa středočeské D3 trasu odmítá s tím, že by zničila oblast Posázaví s jejími přírodními i rekreačními hodnotami, ale i vodními zdroji. Na to hejtmanka reagovala slovy, že ji těší, že trasa už je z minulosti schválená.

Nejen rozvoj regionu

„Jaká je jiná alternativa?“ táže se Jermanová. „Oni by chtěli zkapacitnit silnici I/3 z Mirošovic, kde by bylo napojení na dálnici D1. Já jsem z Benešovska a situaci znám: zkapacitnit tuto silnici nejde. Na jejím okraji stojí obce; muselo by se bourat. A oblastí České Sibiře, kolem Miličína, není trasu kudy vést,“ konstatovala. Upozornila, že třeba radnice v Jílovém stavbu D3 podporuje. A ohradila se i proti argumentům odpůrců poukazujících na vysokou cenu. S tím, že právě z jednání s příznivci ekologie vzešel požadavek na budování mostů a tunelů – a to vede k tomu, že kilometr dálnice zde vychází na miliardu korun.

Současně hejtmanka vyslovila pochopení pro obce, které mají obavy, že kvůli stavbě D3 přijdou o zdroje vody. Upozornila, že ač nechce být skeptik, je třeba počítat s tím, že prameny, které obce nyní využívají, tak jako tak mohou ztratit vydatnost; řešením je tedy přivaděč vody z Želivky, který má být vybudován podél trasy dálnice.

Dálnice D3 uleví nyní přetížené silnici I/3, protože se doprava rozmělní – a je třeba vidět také širší zájem, zdůraznila hejtmanka: dálnice bude sloužit většímu počtu lidí. Nejen obyvatelům kraje, ale i celé Evropy, jelikož bude dokončeno propojení od severu k jihu. Stejně tak je podle Jermanové zásadní „tlačit“ na dostavbu D6 – a to nejen kvůli propojení na západ. „Důležité je to i pro lokalitu Rakovnicka, která se vysídluje,“ konstatovala.

Koordinace je někdy problém

Ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa z publika pochválil práce na silnicích – vyzývá ale k lepší koordinaci staveb; na to si cestující stěžují řidičům autobusů. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Dvořák potvrdil, že třeba právě v Kladně se nešikovně setkaly dvě uzavírky (a za kraj se omluvil); upozornil nicméně, že na tohle jeho tým vliv nemá. O uzavírku žádá vítěz výběrového řízení, tedy stavební firma, a povolují ji úředníci: odbor dopravy obce s rozšířenou působností či u velkých staveb ministerstvo dopravy. Hejtmanka připomněla snahy kraje o domluvy na termínech oprav s ŘSD, spravujícím hlavní tahy – nicméně někdy se věci zkomplikují. A ještě do toho vstupují práce organizované radnicemi; třeba budování kanalizace.

Velký důraz klade vedení kraje také na výstavbu parkovišť P+R, přičemž oceňuje odvahu radnic, které se do toho pustí. Usiluje o větší aktivitu Prahy na hranicích metropole – v tomto případě však zatím domluva trochu vázne.

V souvislosti s dopravou došlo v rámci debaty i na dotaz čtenářky Deníku, poukazující na neutěšený stav na silnici Mělník – Dubá: bez respektu k omezení rychlosti se tam přes týden prohánějí kamiony a o víkendu motorkáři. Tady však kraj možnost zasáhnout nemá. Jde o silnici I. třídy spravovanou ŘSD – a v okolí přístavu je velká intenzita nákladní dopravy, konstatoval ředitel středočeské správy silnic Dvořák. Hejtmanka nicméně naznačila naději: s ŘSD jsou zástupci kraje schopni jednat.