„Námětem cvičení byl výbuch na drticí lince, kdy došlo ke smrtelnému zranění jedné osoby, která zůstala uvnitř budovy. Navíc objekt po výbuchu začal hořet a celý vnitřní prostor byl silně zakouřený,“ připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Spolupracovníci usmrceného muže se sice dostali ven, ale dál si nedokázali sami poradit – a tak seděli různě poraněni před halou nebo zmateně pobíhali kolem a vyhlíželi, až přijede pomoc,“ přiblížila situaci, která byla nachystána pro příjezd vozidel s modrými majáky.

První dorazili na místo policisté, kteří z dosahu požáru odvedli všechny lidi schopné chůze. Protože vzápětí přijeli i zdravotničtí záchranáři, bylo pacienty možno předat do jejich péče. Hasiči vyslali na místo celkem deset týmů: dva profesionální a osm dobrovolných jednotek. „Z důvodu možného úniku nebezpečných látek z areálu drtičky byla povolána i chemická laboratoř z Kamenice,“ doplnila Fliegerová.

Právě na hasiče čekala řada úkolů: zdolat požár, násilně se dostat do objektu a vyhledat pohřešovanou osobu. A následně řešit situaci, kdy dotyčný nejeví známky života. Po opuštění prostor, kde se pracovalo s nebezpečnou látkou, musela následovat dekontaminace. Práci s odmořovací sprchou viděli někteří z dobrovolných hasičů vůbec poprvé.

Zážitky si však odnesly také děti, a to hned skoro stovka. „Jedním z bodů cvičení byla také evakuace podnikové základní školy, ze které bylo mimo areál firmy autobusy odvezeno 92 dětí a devět dospělých,“ uvedla k tomu Fliegerová. Připomněla, že možnost zúčastnit se cvičení v podobných areálech je vždy velmi přínosné: jednak se hasiči seznámí s prostředím a s používanými látkami, jednak mají možnost procvičit si správné postupy při zásahu. „Tak, aby ten byl co nejefektivnější a pro ně bezpečný,“ konstatovala Fliegerová.