Naznačuje to středeční odpověď mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky. Plyne z ní, že přípravy na rozjetí oprav budou nadále pokračovat podle dosavadních plánů: zřejmě se zahájením stavby v létě.

Apel žádající maximální uspíšení prací tak, aby upravený Branický most, nazývaný také mostem Inteligence, byl s doplněním druhé koleje mezi Radotínem a Krčí plně průjezdný už letos v prosinci, v úterý společně podepsali radní Středočeského kraje pro oblast veřejní dopravy Petr Borecký, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar, náměstek ředitele obdobné organizace Prahy ROPID Václav Haas, prezident Svazu dopravy ČR Oldřich Sládek a prezident ŽESNAD.CZ Martin Hořínek.

Shodně volají po tom, aby Branický most, dnes sloužící hlavně nákladní dopravě, byl připravený co nejdříve – a mohl být využit jako náhrada za výtoňský most pod Vyšehradem. Jeho zhoršující stav si vynutí zásadní rekonstrukci, jíž má předcházet omezování průjezdu. Kdyby se prý oba mosty ocitly mimo provoz současně, znamenalo by to kolaps dopravy na železnici. A v regionu jihozápadně od Prahy návazně i té silniční, obávají se signatáři.

Výtoňský most musí nahradit Branický. Jinak se železnice zhroutí.
Výtoňský most musí nahradit Branický. Jinak se železnice zhroutí

Jemelkova reakce oceňuje, že stavby v Braníku a na Výtoni, které zvýší kapacitu železnice, mají snahu podpořit Středočeský kraj, Praha i dopravci. „Naším společným cílem musí být v co největší míře zachovat odkaz předků, udržet vlakový provoz přes Vltavu a zlepšit vlakovou cestu pro osobní a nákladní dopravu,“ uvádí. A ministerstvo i Správa železnic mají podle slov mluvčího stejný záměr jako pisatelé výzvy: provést veškeré práce na Branickém mostě při co nejkratším zastavení provozu.

Jemelka v té souvislosti odkazuje na aktuálně zveřejněný tendr na zhotovitele stavby v Braníku jakožto zakázky v předpokládané hodnotě 1,8 miliardy korun bez DPH; firmy se mohou přihlásit do 27. února. „Správa železnic usiluje o to, aby se negativní dopady na provoz minimalizovaly. Proto je jedním z kritérií  zkrácení doby úplného zastavení provozu s váhou 35 procent,“ zdůraznil. Reálnou dobu trvání prací tak ukáže až vítězná nabídka. Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová Deníku v úterý sdělila, že stavba s předpokládanou dobou trvání 13 měsíců by měla odstartovat v červenci; samotné výluky pak v říjnu.

Slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Holyně – Slivenec.
V Praze začala stavba další tramvajové trati. Úsek do Slivence bude hotový letos

Projekt zdvoukolejnění Branického mostu s odbočkou na Spořilov, která vlakům umožní přejíždět mezi oběma kolejemi, má zajistit dostatek kapacity objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu: jak pro dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem, tak i v rámci modernizace nádraží na Smíchov. Práce na projektové dokumentaci zahájila Správa železnic v březnu 2020 – a když při průzkumech zjistila horší stav mostu, navrhla i jeho částečnou rekonstrukci.

„Záměr projektu byl v centrální komisi ministerstva dopravy schválen v říjnu 2021 – a na konci loňského roku byla dokončena i dokumentace pro společné povolení, což je za současných legislativních podmínek nadstandardně rychlý termín,“ uvedl Jemelka. „Jen požadavky vznesené ze strany Dopravního podniku hlavního města Prahy a Technické správy komunikací představovaly zdržení přípravy v délce dvou měsíců,“ poznamenal.

Připomíná také, že zástupci Středočeského kraje i sdružení ŽESNAD.CZ u projednání dokumentace nechyběli – a měli tak detailní přehled o všech řešených problémech. „Zpracovatelé projektu se vypořádali se všemi požadavky v nejkratších možných termínech,“ zdůraznil mluvčí resortu.

Železniční most pod Vyšehradem
- Na závažnost stavu železničního mostu a nutnou rekonstrukci upozorňuje Správa železnic od roku 2003, kdy přešel do jejího majetku.
- V letech 2011 až 2015 došlo na zpracování a projednání studie proveditelnosti zaústění III. tranzitního železničního koridoru do železničního uzlu Praha – a po jejím schválení začala projektová příprava.
- V roce 2018 byl proveden podrobný průzkum celé konstrukce, následně doplněný o dva oponentní posudky od Žilinské univerzity k ověření statického přepočtu, a dále pak od Kloknerova ústavu ČVUT k ověření diagnostického průzkumu.
- V průběhu následných diskusí s orgány státní správy, a to i památkáři a vedením hlavního města Prahy, zadala ještě Správa železnic u Kloknerova ústavu ČVUT zhodnocení doposud provedených prací a posudků k památkově chráněnému železničnímu mostu za účasti zahraničního experta profesora E. Brühwilera, jehož účast si vyžádal náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr (a financována byla Správou železnic).
- Průzkum i oponentní posudky potvrdily, že nynější most je na hranici životnosti s omezením do roku 2023, přičemž hrozí i možnost výrazného omezení či zastavení provozu; například na základě kontinuálně prováděných měření.
- V průběhu projektové přípravy byly ze strany hlavního města Prahy bez konzultace se Správou železnic představeny další dva návrhy možného řešení rekonstrukce, následně bylo na ministerstvu dopravy projednáno i rozšíření na tříkolejné řešení. Na něm s ohledem na dopravní potřeby metropole panuje obecná shoda. Správa železnic proto přistoupila k zadání soutěžního dialogu na návrh nového tříkolejného řešení možného využití stávající mostní konstrukce při zohlednění jak místních a provozních podmínek, tak podmínek památkové ochrany.
- Soutěžní dialog probíhal v letech 2021 až 2022. Byť byly uvedené kroky při dané situaci relevantní, z časového hlediska znamenaly další zdržení přípravy, které Správa železnic nemohla ovlivnit.
- I přes transparentní formu i průběh výběru vítězného návrhu je v současné době výsledek soutěže zpochybňován – a to i ze strany končícího náměstka primátora Adama Scheinherra, který byl členem odborné komise. Tím hrozí další zdržení projektové přípravy a následné realizace.
- Provozní omezení na mostě jsou reakcí na zhoršující se stav mostu ve snaze udržet alespoň částečný provoz vlaků do doby zahájení rekonstrukce.
- Letos v lednu uspořádala Správa železnic veřejné představení všech návrhů zapojených do soutěžního dialogu a chystá další akce k co největší informovanosti veřejnosti a pro otevřenou komunikaci dalších kroků. Vše se odehrává v co nejkratších termínech.

Zdroj: František Jemelka, vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy a tiskový mluvčí