„Naši skupinu tvořili zástupci subjektů působících ve Středočeském kraji, konkrétně místních akčních skupin, místních samospráv, vedení škol a samotné kanceláře hejtmana Středočeského kraje," vysvětlila Simona Dvořáková.

Hlavním přednášeným a diskutovaným tématem byl společný, dlouhodobý zájem pozvaných členů delegace, tedy regionální rozvoj, regionální politika a vzájemná spolupráce MAS - samosprávy/kraj.

Můžete nám říci více?

Historicky největší iniciativa pro silnou obnovenou kohezní politiku pro všechny regiony po roce 2020. Cílem je prosadit větší finanční podporu pro regiony a místní samosprávy. Dnes jsou totiž na tuto politiku vyčleněna pouze tři procenta z rozpočtu Evropské unie. Nízká podpora regionální politiky je zapříčiněna tím, že se zástupci regionů (v České republice nastavení regionů odpovídá krajům) neúčastnili vyjednávání. Nikdo doposud za regionální politiku neloboval a samotné instituce Evropské unie nemohou začít nastavovat podporu regionům z vlastní iniciativy. Pod tuto iniciativu se podepsalo všech 13 krajů naší republiky včetně Hlavního města Prahy. Česká republika se tak přidala k dalším 11 členským státům Unie, které vyjádřily stoprocentní podporu. Odstartovala ji zástupkyně spolkové země Dolní Rakousko Ilsou Penders-Stadlmann. Faktem je, že některé regiony, včetně těch českých a moravských, jsou rozvinuté, moderní, některé jsou bohužel stále rozvojové a to je třeba změnit. Dostat sem z Evropské unie peníze a stavy vyrovnat.

Co pro to můžete udělat vy, rakovnická MAS?

Velice dobře fungovat, mapovat své území, poskytovat relevantní informace aktivním subjektům, které zde působí.

Jaká je situace na Rakovnicku?

Podobná jako v jiných regionech. Je třeba peněz na opravu silnic, budov a památek v obcích. A právě na to jsou peníze z dotací vhodné. Vím například, že v zemědělství jsou připraveny projekty. Čekají netrpělivě na to, až budou moci o dotace požádat.Víme i o jiných problémech. Obce třeba mají zájem o využívání kostelů i přesto, že jsou ve vlastnictví církve. Chtějí se o kostely starat, protože evidentně chátrají. Bohužel domluva s církví často vázne. Peníze by byly potřeba na úpravy silnic v zástavbě, veřejnou zeleň, sportoviště, vytvoření vodní ploch. To jsou velice nákladné projekty. Každá obec má své specifické potřeby. Byl by to velký seznam projektů. Stačí je jen připravit a zažádat o dotaci. Jiná kapitola je kanalizace. Co tak poslouchám od starostů, tak je na výstavbu kanalizace všeobecně malá podpora a přitom je to základ. V rozvinutých zemích to patří přirozeně k základní infrastruktuře. Pokud ji má obec řešit z vlastního rozpočtu, tak se zadluží na spoustu let dopředu. To je problém, který by měl být vyřešen co nejrychleji tak, aby občané měli kvalitní zázemí. Kanalizace ale EU nesleduje, protože Evropané předpokládají, že tak základní věc je v České republice vybudována. Záleží tedy na jednotlivých dotačních titulech ministerstev a krajů, zda výstavbu podporují, a také na iniciativě starostů, kteří musí tlačit na to, že ji v obci potřebují.

Absolvovaly jste nějaká zajímavá setkání?

Například s poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou. Ta nám představila fungování Evropského parlamentu a ostatních institucí, proces tvorby, projednávání a schvalování směrnic a nařízení. Upozornila na nízký zájem České republiky o veřejné konzultace či malé využití možnosti připomínkování návrhů, selhávání v hledání kompromisů. Pokud totiž členská země transformuje EU směrnici špatně, je proti ní vedeno řízení. Zmínila i problém Gold Platingu v České republice a dezinformací vedených českými médii. Když jsme si s kolegyní poslechly, v kolika komisích a oblastech pracují, tak jsme se shodly, že musí být hodně pracovně vytíženi. S médii prý bojují hodně, protože přenos informací moc dobře nefunguje. Pokud se něco díky Evropské unii povede, tak se ministerstva poplácají po ramenou, a pokud ne, tak vše pokazila Evropská unie. Ne vždy lze zcela věřit médiím, je třeba si ověřit informace. Evropská unie třeba vydá nějaké nařízení, směrnici. Je to třeba jen doporučení a jednotlivé státy ho pak musí přizpůsobit podle svých vlastních podmínek. Podle toho, jak to v nich funguje. Není to určitě tak, že by nařizovali státům v Unii spoustu věcí. Evropská unie tedy určitě není zas tak úplně špatná. Mnoho věcí myslí dobře a je potřeba, abychom měli zpětnou reakci. Pokud někdo zjistí, že je něco špatně, tak se má založit iniciativa. Pokud lidé chtějí, aby komise o problému věděla, tak se jí musí informace předat. Tak jak to funguje v jiných členských státech. Vznikají tam iniciativy a ty předávají informace dál a lobují za nespokojené lidi. Iniciativy jsou napojeny na své europoslance, své zástupce. Přes ně protlačují své myšlenky, nápady.

Co se u vás děje právě nyní?

Pereme se se současným programovým obdobím, jsme ve skluzu. Evropská komise byla ve skluzu rok, naše ministerstvo další rok, takže dva roky čekáme na peníze. Je tu reálná šance dostat do regionů na široký rozměr oblastí 120 milionů korun, což je nezanedbatelná částka oproti minulému období (hrubý odhad je 50 milionů korun). Nově můžeme podpořit školství, hasiče. Podporujeme podnikatele, zemědělce. Pak tu máme ve hře sociální podnikání, sociální služby, komunitní centra a zaměstnanost. Lze získat podporu na nově vzniklá pracovní místa nebo na zaměstnávání osob, které jsou nějakým způsobem definovány jako sociálně vyloučené nebo tímto jevem ohrožené. Je to určitě zajímavé finanční přilepšení zaměstnavatelům. Mnoho lidí či subjektů můžeme takto podpořit. Dojíždíme tedy proces schvalování naší strategie. Prošla prvním hodnocením. Nyní je v dalším kole hodnocení, kde se budou upřesňovat další faktory. Během té doby se upřesňují požadavky, které tam musíme ještě zapracovat. Potom rozjedeme informační servis pro všechny zainteresované osoby. Aby věděly, kdy a jakým způsobem se na nás mohou obrátit. V tuto chvíli mohu říci, že první výzvy budeme vyhlašovat od poloviny příštího roku. Jedna z výhod je, že máme vyšší financování. Můžeme poskytnout v některých operačních programech až pětadevadesátiprocentní dotaci. Snažíme se o to, aby naši žadatelé byli úspěšní. Budeme se snažit věci vyřizovat okamžitě. Pokud to půjde. Pracujeme kolikrát i mimo kancelář, mimo úřední hodiny.

Takže jste připraveni pomoci…

Informace dáváme i přes naše webovky, facebook, posíláme elektronický zpravodaj. Kdokoli má zájem, může zeptat, jak od nás odebírat informace. Pošleme jim odkazy.

Čtěte také: Svazek obcí Podblanicko po letech ukončí svou činnost