Součástí hejtmanských cen je totiž také cena veřejnosti, v jejímž rámci mohou občané udělit svůj hlas komukoli ze všech 36 nominovaných; napříč ostatními kategoriemi. Příležitost hlasovat nabízí web krajského úřadu, který také všechny nominované osobnosti stručně představuje. Hlasování potrvá do 10. prosince, na vyhlášení výsledků má pak dojít v lednu.

Cena hejtmanky Středočeského kraje je poměrně nové ocenění, které začalo být udělováno v minulém volebním období. Loňský rok přinesl pauzu, když kvůli koronavirovým omezením byla anketa zrušena, avšak letos tradice pokračuje. Opět tak kraj bude moci připomenout počiny a počínání lidí, pro něž je samozřejmostí pomáhat druhým, dělat něco pro ostatní, potěšit se svou prací či tvorbou – ale třeba se i správně rozhodnout ve vypjatých momentech, kdy se oddělují hrdinové od davu. Ocenění je totiž určeno nejen osobnostem spjatým se středními Čechami, které vynikají v některém oboru nebo by se druhým rozdaly: nechybí ani kategorie hrdinský čin.

Mezi nominovanými jsou letos podnikatelé, vědci, sportovci, osobnosti spojené s kulturou i lidé, kteří pomáhají druhým, připomněla hejtmanka Pecková. Vybrat ty vyznamenané nebude podle jejích slov snadné; ocenění by si prý zasloužili všichni. „S každou osobností je spojen silný příběh a já jsem moc ráda, že i díky této anketě se o nich dozvídáme,“ zdůraznila. V tom se shoduje se svou předchůdkyní Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), která ve středních Čechách tradici udílení hejtmanských cen zavedla, Vycházela při tom z praxe v některých dalších krajích. Je jistým paradoxem, že mezi aktuálně nominovanými je i někdejší pracovnice středočeské záchranné služby, na kterou právě ona podala trestní oznámení. Či možná někdo z jejího nejbližšího týmu; kolem toho se loni vedly halasné debaty.

Nynější hejtmanka Pecková akci oceňuje i jako významný podnět pro občanskou společnost, jestliže nominace na hejtmanskou cenu ukazují příklady, které se mohou stát inspirací pro ostatní. „Ať už je to práce pro druhé, vytrvalost v podnikání, v kultuře, ve sportu nebo příběhy hrdinů, kteří neváhali, vyhodnotili situaci a rozhodli se zachránit lidský život nebo zdraví, i když ostatní jen šokovaně přihlíželi,“ zmínila Pecková hrdinství všedního dne i hrdinství vypjatého okamžiku. A svěřuje se rovněž se svým pocitem: „Všechny příběhy, které stojí za nominacemi, nám dávají naději, že žijeme v dobré společnosti; že to s námi není tak zlé.“

Cena hejtmanky Středočeského kraje:
- Hrdinský čin a společenská odpovědnost
- Kultura
- Sport
- Vzdělávání, věda a výzkum
- Pracovník veřejného sektoru
- Podnikání
- Cena veřejnosti

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje