Dojednat termíny tak, aby to skutečně klaplo, bývá často komplikované nejen pro obyvatele bytů, ale i pro správce, domovníky či členy výboru společenství vlastníků. Pracovní povinnosti mají lidé různé – a navíc přichází doba předvánočního shonu. Ne každý ostatně odečet spotřeby vody považuje za tak zásadní, aby cítil potřebu měnit své plány, i když jde jen o zábavu.

S organizováním odečtů si však někde nemusejí dělat hlavu. V rámci vodohospodářského semináře, který pro zástupce měst a obcí uspořádalo Středočeské inovační centrum (SIC), na to upozornil Tomáš Holub ze společnosti Energie AG Kolín. Představil Smart metering neboli inteligentní měření spotřeby vody, využívané městem Kolín od loňského září. A před zavedením moderní technologie se Kolínští poučili ze zkušeností s využíváním těchto zařízení v Chrudimi či v Hlinsku.

Instalace chytrých vodoměrů nabízí možnost dálkových odečtů spotřeby, a to skutečně na všech místech odběru přesně ve stejném okamžiku; navíc bez toho, že by vlastníci bytů nebo nájemníci museli být přítomni a otevírat dveře. K tomu je zaručena bezchybnost odečtu; odpadají omyly spojené s přehlédnutím či chybným zapsáním.

„Tyto takzvané smart meters také umožňují včasné odhalení poruch – a všeobecně optimalizované nakládání s vodou,“ upozornil Holub na výhody. S tím, že vyhodnocení spotřeby v konkrétním odběrném místě dokáže upozornit i na neobvyklé události: třeba na podezření, že prasklo potrubí. A mimochodem – tenhle vodoměr také umí ohlídat, zda se s jeho hodnotami někdo nesnaží neoprávněně manipulovat.

Vystoupil také třeba Jiří Paul ze společnosti VaK Beroun. Se starosty a dalšími zástupci radnic probíral bezpečnost – jak zabezpečení vodních zdrojů, tak zajištění kvality vody. Upozornil, že rozhodující odpovědnost i vliv má vlastník infrastruktury. „Tím, že rozhoduje o způsobu provozování, obnovuje a udržuje majetek, určuje cenu pro vodné i stočné,“ pojmenoval Paul souvislosti.

I takovéto pohledy jsou pro zástupce radnic důležité. Expert SIC pro oblast vodního hospodářství Jarmil Vyčítal jim připomněl, že cílem inovačního centra je nabídnout obcím pomoc při rozhodování, jakou cestou se vydat v případě obnovy nebo budování vodovodní sítě či kanalizace. I proto se takováto setkání konají. „S pomocí odborníků z výzkumných organizací, soukromých sdružení i firem chceme poskytnout komplexní a aktuální informace, které lze využít k přípravě veřejné zakázky nebo výběru vhodné dotace,“ uvedl Vyčítal.

Současně se však řeší i témata, na něž by radnice také měly znát odpovědi – byť ty se zrovna neudávají v coulech potrubí. Třeba David Stránský z ČVUT nabídl rozmanité podněty k hospodaření s dešťovou vodou v městské zástavbě. „Hlavním principem je v maximální míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací,“ upozornil například, že lepší než se snažit s přírodou bojovat, je respektovat její řád.