Ukazuje to i internetový katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla, tedy automobily s různou úrovní automatizovaných systémů řízení, na jehož spuštění za tvůrce upozornilo Centrum dopravního výzkumu a následně i ministerstvo dopravy, jež ke vzniku katalogu dalo podnět.

Na webu testovacioblasti.autonomne.cz se kdokoli může přesvědčit, že s automobilem, na němž se zkouší obdoba autopilota v letadlech, se lze setkat třeba na dálnicích D8 či D10 – nebo na některých silnicích na Mladoboleslavsku, Mělnicku a Praze-východ. Ani hlavní město nezůstává stranou. Patří mezi oblasti zařazené do sítě komunikací doporučených pro zkoušení nově vyvíjených automatizovaných systémů v běžném provozu.

Policie záměr nezná

Trochu s rozpaky vnímá vznik takovýchto testovacích oblastí například Jaroslav Svoboda z Odoleny Vody. Představa, že by se měl míjet s „autem bez řidiče“, se mu nezamlouvá – byť jde o vývoj elektronických systémů, jež mají být spolehlivější než člověk za volantem.

Jemu i všem, kteří by se chtěli dozvědět více, radí Šárka Želinská z Centrály dopravního výzkumu hledat poučení na webu autonomne.cz. S tím, že hodně nejasností může osvětlit tamější sekce častých otázek (FAQ). „Je tam třeba zodpovězeno, zda autonomní vozidlo bylo účastníkem nějaké nehody,“ řekla Deníku.

Středočeská policie nemá informace, že by se zatím v souvislosti s testováním autonomních prvků řízení na běžných silnicích objevily nějaké komplikace. „U subjektů, kterým byl provoz povolen, se z hlediska testování autonomních systémů dosud žádný problém nevyskytl,“ konstatovala v pondělí Barbora Schneeweissová z ředitelství středočeské policie.

Jiné to není ani na celostátní úrovni. A zjevně se neočekává, že by se policisté měli v oblasti testování samočinných prvků v běžném provozu více angažovat. „Policie ČR není do této aktivity ministerstva dopravy zapojena, tedy k věci nemohu poskytnout žádný komentář,“ sdělil v pondělí Deníku mluvčí policejního prezidia David Schön.

Zdarma a pro kohokoliv

Katalog testovacích úseků má sloužit především výzkumníkům, kteří vyvíjejí autonomní a automatizovaná vozidla. „Katalog má také velký potenciál být nástrojem, jak zvýšit atraktivitu České republiky a posílit její konkurenceschopnost v oblasti progresivních technologií,“ uvádí na svém webu ministerstvo dopravy. S tím, že pro vývojáře a techniky v oblasti autonomních vozidel je katalog světově unikátním nástrojem. Však jsou jeho informace dostupné rovněž v angličtině.

Nahlížet může bezplatně po jednoduché registraci kterýkoli zájemce – a tak se přesvědčit, oč jde: jedná se o databázi dálničních a dálničních úseků rozmanitého charakteru: od těch jednoduchých až po dopravně komplikovaná řešení. Dokonce si lze konkrétní lokality, doplněné podrobným popisem jejich charakteru, prohlédnout nejen na mapě, ale i na videu pořízeném z jedoucího auta. To vše mají vývojáři k dispozici zdarma, aby si testování mohli předem naplánovat a nastavit přesně podle parametrů, které potřebují: vybrat si pro svůj záměr ten nejvhodnější úsek silnice.

Je třeba vyzkoušet, jak ověřovanou technologii ovlivní stromořadí? Na výběr jich je spousta i s volbou dalších prvků v okolí. Najít si však lze třeba i netypické stavební řešení, tunely či úseky s nejmodernějšími systémy inteligentního řízení dopravy nebo s pokrytím signálem různých typů bezdrátových sítí…

Volit vhodné místo však lze kupříkladu i s ohledem na nadmořskou výšku – nebo podle indexu nehodovosti, upozornil spoluautor aplikace Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu. „Uživatelům se tak dostává do rukou velmi přínosný nástroj, který významně ulehčí, zjednoduší i zlevní testování v reálném provozu,“ míní.

K prověřování autonomních prvků řízení, jež by mohla představovat budoucnost automobilismu, katalog doporučuje dvě oblasti; každou o délce komunikací přes 500 kilometrů. Jedna zasahuje od Prahy k Mladé Boleslavi a na Ústecko, druhá prochází Moravou a Slezskem.

Podpora testování samořiditelných vozidel

- Autonomní vozidla patří k technologickým inovacím, od nichž se očekává zkvalitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Česká republika rozvoj tohoto odvětví dlouhodobě podporuje. Nejnovějším příspěvkem je vytvoření katalogu testovacích oblastí v běžném provozu.

- Katalog dostupný na adrese testovacioblasti.autonomne.cz je určen především vývojářům, technikům, softwarovým inženýrům. Mohou si vybraný úsek důkladně prohlédnout ještě před reálnými zkušebními jízdami, které tak lze uskutečnit maximálně efektivně.

- Do přípravy katalogu, k jehož vzniku dalo podnět ministerstvo dopravy a náklady zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury, se společně s Centrem dopravního výzkumu zapojily České vysoké učení technické v Praze a společnosti O2 Czech Republic, TÜV SÜD Czech a Roboauto.

- Přístup do aplikace je bezplatně umožněn komukoli po předchozí registraci. Jedinou podmínkou užití katalogu je poskytování zpětné vazby o kvalitě prezentovaných informací prostřednictvím přednastavených formulářů; navrhovat lze i možná zlepšení či doplnění.

Zdroj: Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu