Rozhodne ministerstvo dopravy. Mínění Středočechů vezme v potaz – rozhodující však zřejmě nakonec budou čísla: zhodnocení ekonomických souvislostí.

Jedním dechem dávají představitelé kraje na srozuměnou: včera bylo pozdě. Dobudování dálničního okruhu, což umožní odvést tranzitní dopravu ze zastavěných území a silnic druhých či třetích tříd, je nanejvýš důležité pro celý region. Priorita, jak politici s oblibou říkají. „Kraj současně vnímá výstavbu 520 jako stavbu zlepšující životní prostředí obcí mezi dálnicemi D10 a D8,“ připomněla v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) však zdůrazňuje i dopravní souvislosti: nynější silnice jsou přetížené, s častými kolonami. Případná nehoda pak zpravidla znamená kolaps. Dopravní zátěži ostatně nevyhovuje nejen jejich kapacita, ale ani výškový profil.

Pražský okruh, oficiálně označovaný jako SOKP (Silniční okruh kolem Prahy) po částech začíná sloužit řidičům od roku 1983. Jeho stavba je totiž rozdělena na 11 samostatných úseků. Naposledy byla nově dobudovaná partie zprovozněna v roce 2011 – v jihovýchodním segmentu.

Varianty SOKP 520, jimž Středočeský kraj dává přednost

* Varianta 2 – zahloubená:

- Trasa je oproti variantě 1 výrazně zahloubena.

- Křížení se silnicí III/2438 a s železniční tratí Praha – Turnov je zajištěno nadjezdy.

- Pravostranný přítok Třeboradického potoka je nutné díky nemožnosti „vykřížení“ v původním místě přeložit.

- Údolí Mratínského potoka přechází trasa mostem, který je však výrazně nižší než ve variantě 1, a dále pokračuje v mírném zářezu.

- Údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází estakádou, opět mírně sníženou oproti variantě 1, a mírným zářezem se napojuje na mimoúrovňovou křižovatku Satalice.

* Varianta 3 – tunelová:

- Počítá v úseku kilometrů 49,660 – 50,990 pro levou tunelovou troubu (resp. 49,640 – 50,970 pro pravou tunelovou troubu) s tunelem Třeboradice délky 1330 m.

- Silnice III/2438, železniční trať Praha – Turnov, Třeboradický potok a silnice III/2433 přecházejí nad tunelem v upraveném směrovém uspořádání po terénu.

- Silnici III/0101 a údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází hlavní trasa estakádou.

- V kilometrech 51,870 – 52,320 pro levou tunelovou troubu (resp. 51,850 – 52,300 pro pravou tunelovou troubu) je navržen další tunel Veleň (Miškovice) délky 450 m.

* Severně od Přezletic je umístěna mimoúrovňová křižovatka Přezletice, do které je zaústěna přeložka silnice II/2444. Přezletice obchází trasa okruhu ze severovýchodu.

- V prostoru trasy mezi Vinoří a Podolankou je situována mimoúrovňová křižovatka Vinoř. Ta je již částečně umístěna v tunelu Vinoř délky 2070 m levé tunelové trouby (2050 v případě pravé tunelové trouby). Tunel je navržen v kilometrech 55,190 – 57,260 pro levou troubu (resp. 55,190 – 57,240 pro pravou troubu).

- Silnice II/610, Ctěnický, Vinořský potok a ČOV Vinoř jsou umístěny nad tunelem na terénu.

- Trasa okruhu se pak stáčí k jihovýchodu, následují nadjezdy místní komunikace Vinoř – Radnice a silnic III/0106, III/0103 a III/6101 (ulice K Cihelně).

- Stavba 520 je ukončena za mimoúrovňovou křižovatkou Satalice.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje