Při zásazích během uplynulých dnů v rámci akce Lano, jejichž dějištěm se staly nejen lokality ve středních Čechách, ale také Praha a jih Čech, však šlo především o daně. Pracovní tým takzvané Daňové Kobry, v jejímž rámci policejní specialisté spolupracují s Finanční správou ČR, dospěl k závěru, že promyšlené finty s lejstry a dalšími dokumenty umožnily, aby se do nesprávných rukou sypaly desetimiliony.

„Podle našich závěrů mělo na území Evropské unie docházet k fiktivním obchodům s elektronikou, při kterých měla být zkrácením daně z přidané hodnoty způsobena škoda velkého rozsahu,“ upřesnil Ibehej, čeho se čachry týkaly. Připomněl současně, že kauza má skutečně evropský rozměr: machinace totiž měly být kryty za pomoci padělaných dokladů občanů jiných členských zemí Evropské unie. „Zejména Litevské republiky, což se výbornou spoluprací našich kriminalistů s rakouským a litevským Interpolem podařilo prokázat,“ přiblížil Ibehej podrobnosti.

V souvislosti s případem bylo osm lidí obviněno z trestného činu zkrácení daně. Pokud by kauza dospěla až k odsouzení, mohou být vzhledem k vyčíslené výši škody ve hře tresty odnětí svobody v rozpětí od pěti do deseti let.

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
1. Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

3. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.
Zdroj: § 240 trestního zákoníku