Nesouhlas především s novými zónami placeného stání, ale také s dalšími úpravami dopravního režimu ve městě (zejména s omezováním rychlosti a instalací zpomalovacích retardérů) vyjádřilo 3007 občanů svým podpisem pod požadavek uspořádat k věci místní referendum. Chtěli, aby se současně s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny lidé mohli vyjádřit, zda chtějí, aby město podniklo kroky ke zrušení regulací dopravy zaváděných v rámci „Projektu Parkování pro domácí – Říčany“.

Zastupitelé města při svém středečním jednání požadavek na uspořádání referenda současně s nadcházejícími volbami nepodpořili, ale jeho vyhlášení ani neodmítli. Referendum se uskuteční – avšak nikoli v navrhovaném termínu a ne s navrhovanou otázkou. Dotaz, na který budou lidé moci odpovídat, má vzejít z jednání pracovního týmu – a při jaké příležitosti bude občanům předložen, zatím není jasné. „To je nyní otázka bez odpovědi,“ potvrdila ve čtvrtek Deníku Kateřina Lauerová z kanceláře starosty.

Nutnost zformulovat otázku správně je přitom reakcí na dohadování, zda parkovací zóny vůbec mohou být předmětem místního referenda. Podle stanoviska ministerstva vnitra tato záležitost nepatří do samostatné působnosti obce, což by znamenalo, že ji řešit referendem nelze – nicméně samo ministerstvo upozornilo, že jeho postoj není právně závazný a jednoznačný výklad by mohl vyslovit jedině soud. Řešením, pro něž se v Říčanech rozhodli, je hledání takové otázky, které bude vyhovující, nicméně bez toho, že by nad ní vznášely otazníky, zda je právně v pořádku.

Novými úpravami dopravy včetně zpoplatněného parkování s různými tarify (přičemž za parkování na Masarykově náměstí nadále platí všichni) chce vedení města změnit stav, kdy dojíždějící blokovali parkovací místa domácím a až stovky aut denně parkovaly v rozporu se zákonem, což vedlo ke zmatečným a nebezpečným situacím. Taxa 5 Kč za 30 minut požadovaná po „cizích“ má navíc bránit tomu, aby ve městě od pondělí do pátku stála po celý den auta řidičů, kteří v Říčanech nemají trvalé bydliště.

Nejde tedy o modré zóny určené pouze rezidentům, zdůraznil starosta David Michalička (Klidné město), podle jehož slov se jedná o to, aby Říčany přestaly sloužit jako velké bezplatné parkoviště. Zóny mají přinést zklidnění, omezení hluku – a současně zlegalizovat stání v užších ulicích, čímž míst k parkování přibude. Podle odpůrců jsou změny nejen příliš složité, ale především k řešení problémů nevedou, v přetížených lokalitách nová místa nevznikla, ta označovaná jako nová jsou v místech, kde už lidé stejně parkovali – a systém zpoplatněného parkování lze vnímat jen jako nepřímou daň za život v Říčanech. To Michalička odmítá. V rámci debat hledají Říčanští zkušenosti s řešením dopravy i třeba v Benešově nebo Příbrami.