Mimo jiné také na Slovensku jednal s velvyslancem České republiky Tomášem Tuhým a s místopředsedkyní Bratislavského samosprávného kraje Alžbetou Ožvaldovou.

Velký zájem slovenští partneři projevovali třeba o přírodní rezervaci s velkými kopytníky u Milovic či o zpřístupňování někdejšího vojenského újezdu v Brdech pro běžné návštěvníky. Nabídnout si toho oba kraje v okolí zeměpisně, jazykově i kulturně blízkých hlavních měst však mohou mnohem více, a to navzájem, potvrzuje Draxler závěry jednání věnovaného možnostem, jak navázat na již dřívější partnerské vztahy.

„Ukázalo se, že si můžeme vzájemně pomoci například v oblastech cestovního ruchu, regionálního rozvoje, sportu, školství a dopravy,“ nastínil oblasti, ve kterých by se kontakty a spolupráce mohly rozvíjet nejsnáz.

Jednání s velvyslancem Tuhým pak navázalo na schůzku se zástupci kraje. „Mluvili jsme především o tom, jak nám může pomoci v partnerství,“ shrnul Draxler tuhle debatu. Vysoce ocenil také samotnou prezentaci středních Čech na bratislavském veletrhu. „O náš stánek byl velký zájem jak mezi odborníky, tak i u široké veřejnosti,“ zhodnotil účast jako úspěšnou.

Cílem propagace kraje v cestovním ruchu je nejen přilákat více turistů, ale také jim nabídnout takové programy, aby je lákalo setrvat zde více dní.