„Vážíme si této nezištné pomoci, která přichází v pravý čas – a pomáhá všem Středočechům situaci zvládat,“ zdůraznila své díky za vše: za aktivity spojené se získáváním dezinfekce, zajišťování osobních ochranných pomůcek – ale třeba i s dovážením jídla příslušníkům záchranných složek či poskytnutí finanční pomoci. Hejtmanka poznamenala, že rovněž pomoc od anonymních dárců je úctyhodná – a také těch je celá řada.