Na dopis, v němž uvádí, že 'stav časové přípravy D3 Středočeská se nevyvíjí dle předpokladu z roku 2019', upozornili odpůrci dostavby dálnice z iniciativy Alternativa středočeské D3.

Nátlak aktivisté odmítají

Odpůrci se ohrazují proti tomu, že hejtmanka žádá celostátní politiky, aby „dohlédli“ na průběh schvalovacího procesu; mimo jiné na činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje, který řeší výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (středočeskému krajskému úřadu byla tato agenda odebrána pro podjatost). Zároveň odsuzují její slova o tom, že by ministerstva měla dát najevo, že bez dálnice by nevznikl ani vodovodní přivaděč chystaný podél její trasy.

Zejména se ohrazují proti vyjádření: „Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3.“ Nepřijatelné, reagoval Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard. Upozornil, že nepřípustné jsou jak snaha „zlomit neposlušné obce“, tak zasahovat do výkonu státní správy. „Ve věci mají rozhodovat nezávislí úředníci,“ zdůraznil Bernard.

Částečná uzavírka dálnice D1.
Práce na dálnici D1 omezí průjezd u Prahy. Až do října

Předseda Alternativy Roman Andres trvá na tom, že navrhovaná „západní“ trasa středočeské D3 znamená narušení vodního a tepelného režimu širokého území – a je i v rozporu se zásadou státní dopravní politiky, že se liniové stavby mají vést v již existujících koridorech, aby nedocházelo k další fragmentaci krajiny.

Dálnicí, byť s řadou tunelů, by podle něj došlo k poškození hodnotné krajiny České Sibiře, Neveklovska a rekreačního zázemí Prahy v Posázaví – a jako nepřijatelné vnímá i náklady. „Jde o jednu z nejdražších a nejkontroverznějších dálničních staveb v ČR s náklady více než jedna miliarda korun na kilometr; cena se dále zvyšuje a pořizovací náklady jsou již významně za hranicí ekonomické efektivity,“ ohrazuje se Andres.

Jen připomenutí termínů

Jakákoli jiná varianta je po všech dřívějších diskusích už bezpředmětná, reagoval středočeský krajský úřad – přičemž zdůrazňuje, že jde o stavební akci státu a nikoli kraje. Ohrazuje se také proti tiskové zprávě Alternativy středočeské D3, v níž vidí „účelový a manipulační materiál odporující dobrým mravům“.

Ilustrační foto.
Středočeská poslankyně bojuje za lepší dopravu pro Liberec

Vychází prý ze zkresleného výkladu koncepčního informativního dopisu, v němž hejtmanka pouze informuje o aktuálním stavu investorské přípravy dálnice D3 ve Středočeském kraji, který vyvolává obavy, že nebudou dodrženy plánované termíny: pravomocné územní rozhodnutí v roce 2021 a zahájení výstavby po roce 2024. Dopis současně vyjmenovává, co pro pokračování územního řízení chybí, a přináší informace k vodovodnímu přivaděči, jehož investorskou přípravu zajišťuje Středočeský kraj.

„V informativním dopise není uveden ani zmíněn tlak nebo pokyn k vydání konkrétního kladného stanoviska nebo kladných závěrů zjišťovacího řízení investorem prosazované variantě – ale výhradně vydání rozhodnutí dotčeného orgánu v termínu odpovídajícím správnímu řádu; nikoliv ve zpoždění několika týdnů až měsíců,“ zdůrazňuje vyjádření kraje. S upozorněním, že na tato rozhodnutí je navázáno vlastní územní řízení, případně další posuzování v procesu EIA (zhodnocení vlivu na životní prostředí).