Krajský úřad na svém webu uvedl, že zatím bylo uspokojeno 2658 žadatelů. Naprostá většina z nich (1848) se rozhodla pro pořízení tepelného čerpadla; o zbytek se zhruba rovným dílem podělili majitelé domů, kteří zvolili kotel na spalování biomasy a plynový kondenzační kotel. Podporu na pořízení jakéhokoli kotle spalujícího uhlí už v rámci třetí výzvy získat nelze, a to ani na kotel kombinovaný: pro topení jak uhlím, tak biomasou.

Vyčerpání peněz neznamená konec

Z dat Mapového portálu Středočeského kraje plyne, že zájemců o kotlíkové dotace, kteří se zaregistrovali prostřednictvím webového formuláře, krajský úřad zaevidoval sedm a půl tisíce. Jen necelých pět tisíc z nich však dodalo všechny potřebné doklady, aby bylo možno zahájit posuzování v rámci řízení o přidělení dotace, zda splnili všechny stanovené podmínky.

I když je v současné době vyčerpán celý objem takzvané alokace, v tomto případě půlmiliardový balík peněz, které byly připraveny k rozdělení před vyhlášením třetí výzvy, nadále zůstává příjem žádostí otevřený. Očekává se, že kraj získá další peníze od ministerstva životního prostředí. Že částka navíc už dorazila, potvrzuje nejen dřívější tisková zpráva krajského úřadu, ale i pokyny pro žadatele na krajském webu kotlikovedotace-sk.cz. Vysvětlují, jak používat logo programu Nová zelená úsporám, z něhož byla původní alokace částečně navýšena.

Slíbeny jsou další finanční prostředky

Čekají se však i další peníze, a tudíž nadále pokračuje i příjem žádostí. Krajský úřad je chce mít v zásobě, aby se nestalo, že by nějaké finance již přidělené do středních Čech musel vracet. K tomu došlo v uplynulých letech v rámci první i druhé výzvy, kdy se příjem žádostí po vyčerpání přidělené částky zastavil – a následně kraj část peněz posílal zpět ministerstvu, protože někteří žadatelé od záměru vyměnit kotel nakonec ustoupili a dotaci nečerpali. A zdaleka nešlo o jednotlivce; podle informací Deníku jich byla až pětina.

Tyto vratky z první a druhé výzvy má nyní ministerstvo podle dřívějších domluv poslat kraji znovu – a přislíbeny jsou i další částky z jiných zdrojů. „Jasno o konečném celkovém objemu finančních prostředků by mělo být do konce roku,“ řekl Deníku Jan Nováček z kanceláře hejtmanky. V minulosti krajský úřad dokonce informoval, že někdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) slyšel na ministerstvu příslib, že by snad bylo možné poskytnout navíc tolik peněz, aby mohli být uspokojeni všichni středočeští žadatelé.

Zatím však platí, že schvalování dalších žádostí závisí na tom, zda a kdy dorazí od ministerstva slibované sumy navíc. A kraj dává přednost tomu mít raději žádosti v zásobě, než aby opět nastala situace, kdy by bylo třeba již „přiklepnuté“ peníze vracet. Tak to ostatně uvádí i zmiňovaný web věnovaný kotlíkovým dotacím v kraji: „Alokace výzvy je sice vyčerpaná, ale stále probíhají jednání o jejím navýšení.“ Tamtéž lze najít i upozornění, že pokud se žadatelé zpozdí při doručování povinné dokumentace – od žádostí přes podepsané smlouvy až třeba po závěrečné vyúčtování – úředníci budou brát ohled na to, že v době koronavirových omezení se na dodržování všech termínů nehledí tak přísně.

Poskytnuté podpory na výměny zdrojů tepla
- Tepelné čerpadlo: 1848 žadatelů
- Kondenzační kotel na zemní plyn: 396 žadatelů
- Kotel na biomasu – automatický (zpravidla na pelety, piliny, štěpku): 345 žadatelů
- Kotel na biomasu – s ručním přikládáním: 69 žadatelů

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje ke třetí výzvě kotlíkových dotací