Konají se tak tábory s velmi rozmanitým zaměřením. Třeba portál Táboření.cz, který je jen jedním řady vyhledávačů podobného zaměření, připomíná, že ve zbytku prázdnin se na Benešovsku ještě uskuteční například tábory zálesácký, herecký, pohybový s taneční průpravou, s asijskou tematikou, s hrou ze světa olympských bohů – ale i „klasický“ s turisticko-sportovním programem.

Viry táborníky potrápily

Jeden dětský tábor ve středních Čechách byl předčasně ukončen kvůli rozšíření onemocnění virového původu. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice o průběhu letní dětské rekreace za prvních 15 dnů července. Událost však neměla jakoukoli souvislost s nyní hojně sledovaným výskytem nového typu koronaviru. Jednalo se o gastroenteritidu – tedy laickými slovy o „střevní chřipku“. Ani se skutečnou chřipkou však tyhle problémy nemají nic společného.

Epidemický výskyt infekčního onemocnění v kolektivu blíže neupřesněného tábora potvrdila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Jana Tomicová. Z jejích údajů plyne, že šlo o věc nepříjemnou, nicméně ne vysloveně závažnou. „Průběh onemocnění byl mírný,“ uvedla ředitelka. „Z klinického průběhu onemocnění i z výsledků rozborů odebraného biologického materiálu u nemocných vyplývá, že se jednalo o onemocnění virové etiologie,“ upřesnila. Právě viry bývají v případě obdobných problémů v dětských kolektivech typickým původcem.

Hráz proti koronaviru

Také opatření proti šíření koronaviru se na táborech projevila – a nešlo jen o preventivní pravidla s celostátní platností, upozornila Deník Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Takovými jsou například doporučení k omezení výletů, nemožnost zapojit děti do přípravy stravy podle dřívějších zvyklostí nebo pokyny k rozdělení větších kolektivů do oddílů. Při všech dosavadních kontrolách hygienici ověřili, že letošní novinku v podobě preventivních opatření provozovatelé táborů skutečně zavedli – a také řádně dodržují.

Na Kutnohorsku navíc musel i provoz táborů reagovat na mimořádné opatření vydané hygieniky v souvislosti s církvickým ohniskem nákazy. „O těchto mimořádných opatřeních byli provozovatelé táborů ihned informováni telefonicky nebo e-mailem; jejich plnění bude kontrolováno,“ uvedla Tomicová.

Kontroly bez odhalení

Na středočeských táborových akcích zatím hygienici provedli 49 kontrol – a k tomu ještě šest kontrol jejich stravovacích služeb. „Nebyly zjištěny žádné závady, které by byly porušením povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví,“ shrnula ředitelka dosavadní výsledky. „Některé z realizovaných kontrol však dosud nebyly uzavřeny,“ upozornila. Zatím se také čeká na výsledky laboratorních rozboru vzorků pitné vody ze tří kontrolních odběrů uskutečněných na místech, kde jsou táborníci zásobováni vodou ze studní. Tradičně tyto analýzy pro středočeské hygieniky zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Hygienici už také řešili dvě upozornění, že akce pro děti nerespektují hygienické požadavky. V jednom případě dali stěžovateli za pravdu, druhý podnět předali k prošetření „sociálce“ – odboru sociálně-právní ochrany dětí. Ukázalo se totiž, že jde o soukromou akci, jejíž posuzování hygieně coby orgánu ochrany veřejného zdraví nepřísluší.

Táborová matematika středočeských hygieniků

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zatím obdržela celkem 252 ohlášení konání akcí pro děti s 403 běhy

- Konkrétně se jedná o 203 „zotavovacích akcí“, tedy klasických táborů, se 332 běhy – a 49 „jiných podobných akcí“ se 71 během; tak se označují akce, jež jsou kratší nebo s menším počtem dětí

- Prozatím ohlášených akcí se má zúčastnit celkem 23 878 dětí

- Proti stejnému období loňského roku přibylo akcí, jejich běhů i zúčastněných dětí; nepotvrdila se tak očekávání, že opatření proti šíření koronaviru mohou letošní táborové léto poznamenat

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje k 15. červenci