Obzvlášť tíživá je situace v historickém jádru metropole, kde podle informací spolku Centrum žije dlouhodobě představovali 95 procent návštěvníků cizinci. Nyní, s jejich citelným úbytkem, se hovoří o hrozbě ekonomického kolapsu mnoha firem – přičemž spolek odhaduje, že by zde mohlo přijít o práci až 60 procent lidí působících v hotelnictví a 40 procent v obchodech a službách souvisejících s turisty. Tyhle dopady by přitom mohly zasáhnout do středních Čech citelněji, než by se na pohled zdálo.

„Není to jen o provozovatelích hotelů, restaurací či maloobchodů. Samozřejmě ti jsou všichni biti obrovským poklesem tržeb – ale především všichni tito provozovatelé mají své zaměstnance a dodavatele,“ upozornil David Mazáček, ředitel Institutu strategického investování Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. „A pokud půjdeme dále, máme tu dodavatele dodavatelů, poskytovatele služeb a další,“ upozornil Mazáček na rozprostírání ekonomických dopadů v dodavatelském řetězci.

Návštěvníků ubylo o čtyři pětiny

I samotný Středočeský kraj se potýká s výrazným úbytkem návštěvníků, byť pokles příjezdů cizinců zde není tolik citelný – i v minulosti totiž výrazně převažovali domácí návštěvníci. Alespoň podle zhodnocení návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení. Právě data z hotelů patří ke klíčovým zdrojům pro posuzování cestovního ruchu.

Snížení počtu ubytovaných hostů o čtyři pětiny i ve středních Čechách souvisí s dopady koronavirových opatření. „Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se v kraji meziročně snížil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 79,3 procenta a počet jejich přenocování o 74,4 procenta,“ nabídl srovnání Pavel Hájek ze středočeské správy Českého statistického úřadu. Tato čísla napovídají, že když už někdo přijel, zůstal dále. A skutečně: průměrná doba ubytování se v kraji meziročně zvýšila z 2,05 noci na 2,54.

Návštěvnost se nicméně proti loňsku snížila ve všech třech měsících druhého kvartálu: nejvíce v dubnu (o 97,4 procenta) a nejméně v červnu (o 57,7 procenta). Za celé první pololetí letošního roku návštěvnost proti loňsku poklesla o 61,5 procenta, připomněl Hájek. Upozornil, že v mezikrajském srovnání je to po Praze o nejvíc.

Sousedé návštěvnost nezachránili

Meziročně v kraji citelně ubylo cizinců. Podíl návštěvníků ze zahraničí ve druhém čtvrtletí poklesl z loňské čtvrtiny (24,3 procenta) na letošních osm procent. Nejčasněji přijížděli z Německa, Slovenska a Polska – byť Němců se v kraji ubytovalo o 89 procent méně než loni a Slováků o 84 procent. Prakticky vymizeli Číňané a Maďaři.

Pokles návštěvnosti středních Čech

- Ve druhém čtvrtletí se v kraji ubytovalo celkem 68,4 tisíce návštěvníků, což je proti stejnému období loňského roku o 261,8 tisíce hostů méně (meziroční pokles o 79,3 procenta)

- Výraznější úbytek zaznamenaly v rámci republiky pouze hlavní město Praha (o 93,6 procenta) a kraje Karlovarský a Ústecký (shodně o 79,7 procenta)

- Počet hostů se měnil v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru: v dubnu přijelo pouze 2,2 tisíce hostů, v květnu 9,1 tisíce – a v červnu již 57,2 tisíce

- Na celkovém počtu ubytovaných hostů v České republice se Středočeský kraj podílel z 6,9 procenta (Praha dosáhla 14procentního podílu)

- Tuzemští návštěvníci měli 92procentní podíl; mezi hosty ze zahraničí převažovali Němci (36,0 procenta z cizinců) a Slováci (27,7 procenta); už s odstupem následovali Poláci (7,2), Rakušané (6,0) a Ukrajinci (3,1)

Zdroj: Český statistický úřad