„Za zjištěná pochybení bylo uděleno 44 sankcí v celkové výši 27 700 korun,“ konstatovala Šalamunová. Nelze nicméně počítat průměr – tedy dospět k závěru, že jedno trestané pochybení vychází na zhruba šest stovek.

Často chybí certifikát

Nejčastěji odhalené nedostatky se týkaly návštěvníků hromadných akcí a restaurací, kteří musí být schopni předložit potvrzení o takzvaně dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo o nedávno prodělané nemoci (v listopadu mohli uplatnit také doklad o testování s negativním výsledkem, což už aktuálně platná podoba vládních nařízení neumožňuje).

Opakovalo se také nerespektování nařízení nosit respirátory ve vnitřních prostorách. Jen ojedinělým prohřeškem však nezůstalo ani porušování povinnosti zaměstnavatele vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu.

Hygienici se při svých kontrolách zaměřují jak na tradiční sledování dodržování hygienických norem, tak na plnění aktuálních protiepidemických opatření. Jestliže se jich během měsíce podařilo v rámci kraje zvládnout přes čtyři stovky, hygienici to považují za úspěch. „Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se většina pracovníků aktivně zapojuje do trasování,“ připomněla Šalamunová, co je nyní hlavním úkolem hygieniků.

Pití hlídají venku i uvnitř

Na dodržování aktuálně platných opatření dohlíží také policie, a to v rámci běžného výkonu služby. Výraznější pozornost věnují hlídky zvláště dodržování omezení otvírací doby restauračních zařízení a respektování zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.

Upozornil na to Ondřej Moravčík z policejního prezidia, podle jehož slov není nutné v souvislosti s dohledem na proticovicová opatření vyhlašovat speciální kontrolní akce: do kontrol jsou vlastně zapojeni všichni policisté, kteří budou aktuálně vykonávat službu. Což však podle jeho slov neznamená, že na základě místní znalosti nemohou konkrétní velitelé připravit vlastní akce zacílené speciálně na tuto oblast, jež nejsou koordinované centrálně.

Platí také, že policisté reagují na podněty občanů. Zjištěné přestupky mohou policisté řešit přímo na místě – v takovém případě věc může skončit domluvou, ale i uložením pokuty až do výše deseti tisíc korun – nebo předat k dalšímu řešení správním orgánům.