Bude to v rámci dosavadního oddělení přestupků, které i po aktuálně hodně diskutované reorganizaci na úřadu zůstalo beze změn; pouze funguje pod hlavičkou jiného odboru. Ke správnímu řízení spojenému s Babišovým jménem Holub pouze uvedl, že až bude příslušný spis doručen z Městského úřadu Černošice, bude vedeno podle zákonů.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejné správní řízení, nebude se, a ani ze zákona nemůže, krajský úřad k jeho průběhu vyjadřovat,“ zdůraznil ředitel. „Stejně jako se k průběhu řízení nevyjadřoval Městský úřad v Černošicích,“ poznamenal.

Odmítl zároveň komentovat případný postup ve chvíli, kdy by úředník určený jako takzvaná oprávněná osoba chtěl své zapojení do kauzy odmítnout kvůli tomu, že by v souvislosti s případem velmi pozorně sledovaným médii i politiky nechtěl vystavovat tlaku sebe a své blízké. „Tyhle spekulace bych neotvíral. Jde o proces, který se řídí správním řádem,“ řekl Deníku.

Holub nicméně nezpochybňuje, že výrazné emoce v souvislosti s rozhodováním o Babišovi nelze přehlédnout. Sám prohlásil, že „vměšování politiků a médií“ ve chvíli, kdy se na kraji o věci ještě ani nezačalo rozhodovat, vytváří na úřad a úředníky tlak. V uplynulých dnech snad nebylo českého média, které by nepsalo o spekulacích, že na krajském úřadu došlo ke změnám, jež by mohly souviset se snahou ovlivnit rozhodování případu ve prospěch premiéra.

To Holub jednoznačně odmítá s tím, že něco takového ani není možné. Na rozhodování úředníků v rámci přenesené působnosti výkonu státní správy podle něj politici vliv nemají a ani mít nemohou; totéž ostatně platí i pro něj jakožto šéfa úřadu. „Z prohlášení zástupců některých politických stran jsem nabyl dojmu, že veřejnost je buď z neznalosti zákona, nebo v horším případě záměrně, uváděna v omyl,“ obul se zejména do vyjádření šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše.

Sloučení odboru správních agend (pod který by řešení odvolání včetně toho Babišova spadalo v minulosti) s odborem legislativně právním, a to s účinností od 1. února, bylo podle Holubových slov dlouhodoběji připravovanou změnou, jež s premiérovou kauzou nemá nejmenší souvislost. Srovnávání dat – černošický úřad v Babišově kauze rozhodl 21. ledna a reorganizace na krajském úřadu platná od počátku následujícího měsíce byla s konečnou platností přijata 24. ledna – prý nic neznamená. Ke změně se schylovalo již od sklonku listopadu loňského roku.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
Babišova kauza o střetu zájmů: Jermanová odmítla, že by na ni měla jakýkoli vliv

Ředitel současně zdůraznil, že v té souvislosti nemá cenu spekulovat o jménech vedoucích odborů – ti totiž nejsou zmiňovanou oprávněnou osobou, která jediná může rozhodnout. Zdůraznil současně, že na přestupkové agendě se zhola nic nemění ani po organizační změně. Do odboru legislativně právního byla začleněna čtyři kompletní oddělení někdejšího odboru správních agend přesně v té podobě, v jaké existovala v minulosti: se stejnými kompetencemi i s nezměněným personálním obsazením.

„Jednalo se o organizační změnu interního charakteru, která nemá vliv na výkon přenesené působnosti. „Oddělení přestupků bude dále rozhodovat samostatně – prostřednictvím oprávněné úřední osoby disponující kulatým razítkem,“ zdůraznil Holub. Výhody organizační změny odůvodnil úsporou dvou pracovních míst (vedoucí odboru a asistentky) – projevují se však podle něj i další pozitivní souvislosti; mimo jiné zrychlení vydávání rozhodnutí a zlepšení dodržování správní lhůty.

Holubův zástupce pro finanční a územní správu Roman Šubert připomněl, že k organizačním změnám, jež se nyní staly předmětem vášnivých diskusí, se začalo schylovat už v listopadu, kdy z úřadu odešla někdejší vedoucí odboru zdravotnictví Zdeňka Salcman Kučerová. Jejím zastupováním byla neprodleně pověřena tehdejší vedoucí odboru správních agend Alice Opočenská.

Tu pak letos 14. ledna radní jmenovali do čela odboru zdravotnictví na post vedoucí, když mezitím prošla výběrovým řízením. „Ke sloučení oboru legislativně právního a odboru správních agend došlo 24. ledna, a to s účinností od 1. února,“ uvedl Šubert. „Vedoucím odboru je Vladimír Černý, který pracuje na krajském úřadu od roku 2014 a vedoucím odboru legislativně právního je od 1. 4. 2017,“ doplnil.

Na dotaz, zda vedení úřadu chystá i další změnu podobného rozsahu a dopadu, Deník konkrétní odpověď nedostal. Ředitel Holub připomněl, že o zefektivnění chodu krajského úřadu, větší vstřícnost k občanům i poskytování lepšího servisu ve vztahu k samosprávě usiluje od převzetí funkce, což se stalo loni 7. ledna – a v té souvislosti se rozjela řada debat, úvah a hledání řešení.

Odchod šéfky zdravotnictví se stal podnětem k přesunům, kvůli jejichž vysvětlení úřad ve čtvrtek svolal tiskovou konferenci. Holub je označil za řešení operativní a ekonomické. Podobně by prý bylo možno reagovat i na další vývoj situace, nicméně nic konkrétního se bezprostředně nechystá. Helena Frintová z kanceláře hejtmanky novinářům sdělila, že drobné úpravy čekají například odbor životního prostředí, a to v souvislosti s agendou kolem následků řádění kůrovce.

Andrej Babiš.
Řízení kolem Babiše přineslo horký brambor do středočeské politiky

Jak se rodila organizační změna na krajském úřadu

- 28. 11. 2018 se bývalá vedoucí odboru zdravotnictví vzdala funkce a uzavřela Dohodu o rozvázání pracovního poměru k 30. 11. 2018

- 29. 11. 2018 pověřena zastupováním vedoucí odboru zdravotnictví JUDr. Opočenská (v té době vedoucí odboru správních agend) s účinností od 1. 12. 2018

- 6. 12. 2018 rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí odboru zdravotnictví

- 10. 12. 2018 jmenována výběrová komise k tomuto výběrovém řízení

- 11. 12. 2018 vyvěšeno oznámení o výběrovém řízení na vedoucí odboru zdravotnictví (10.12. jmenována komise) s uzávěrkou do 28. 12. 2018

- 4. 1. 2019 proběhlo výběrové řízení a dne 7. 1. 2018 byla vypracována zpráva výběrové komise pro Radu Středočeského kraje

- 14. 1. 2019 Rada Středočeského kraje jmenovala JUDr. Opočenskou vedoucí odboru zdravotnictví s účinností od 1. 2. 2019

- 24. 1. 2019 došlo ke sloučení Odboru legislativně právního a Odboru správních agend s účinností od 1. 2. 2019. Vedoucím odboru je Mgr. Vladimír Černý, který pracuje na Krajském úřadu Středočeského kraje od roku 2014 a od 1. 4. 2017 je vedoucím odboru legislativně právního

Zdroj: Roman Šubert, zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na předvánočním setkání s novináři.
Budoucnost středočeského zdravotnictví se úzce váže na Prahu