„Z materiálu, který máme, to vypadá, že obec vznikla někdy ve dvanáctém století. Zatím to ale nedokážeme přesně datovat. Vše určíme až v ústavu podle nalezené keramiky. To, co z obce zůstalo, je vrcholně gotický kostel,“ uvedl vedoucí výzkumu archeolog Tomáš Bek z Archeologického ústavu Akademie věd.

Oprava dřevěné zvoničky v Neprobylicích.
PODÍVEJTE SE: Unikátní zvonička v Neprobylicích se dočkala záchrany

Situaci komplikuje to, že se naleziště rozprostírá ve svahu, takže mnohé zničila eroze a také základy mlýna, který zde donedávna stával. „Moje myšlenka je taková, že se vesnice táhla od kostela pravděpodobně dolů k vodě a pravděpodobně se rozkládala i nad kostelem, který býval centrem obce. Tam jsme ale nekopali, jsou tam sady, pohybujeme se proto jen na soukromém staveništi,“ dodal archeolog.

Vzhledem k tomu, že v té době už existovalo i sousední Slaný, mohly být Ovčáry využívány jako zemědělské zázemí města. „Patrně se z nich na městské trhy dovážely výrobky, výpěstky či dobytek,“ domnívá se vědec. O tom, že se zde velmi dařilo chovu hospodářských zvířat, svědčí i poměrně hojné kosterní nálezy.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Masa měli v této vesnici opravdu hodně, dařilo se jim tedy dobře,“ doplnil. Svědectví doby vydaly i celé zakopané kostry zvířat. Nalezena byla i lebka psa.
Práce provádějí archeologové na soukromém pozemku, kde bude na místě nedávno zbouraného ovčárského mlýna postaveno třináct moderních domů. Po skončení bádání chtějí vědci uspořádat ve Slaném přednášku, kde se s objevy podělí s veřejností.