Krajský úřad v pátek oznámil, že na akci s označením II/118 Kladno – průtah ve středu středočeská správa silnic uzavřela smlouvu o dílo s akciovou společností Herkul. Neznamená to, že se dělníci dají do práce okamžitě – už by k tomu ale nemělo být daleko, plyne ze slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). „Jakmile bude smlouva zveřejněna v registru smluv, bude vydán pokyn k zahájení přípravných prací pro předání stavby zhotoviteli,“ konstatoval Petrtýl. Hotovo by podle něj mělo být v prvním pololetí roku 2020.

Krajský radní současně upozornil, že náročné stavební práce uprostřed největšího středočeského města výrazně zasáhnou do života obyvatel Kladna. Slíbil ale, že se je kraj bude snažit koordinovat tak, aby omezení dopravy byla co nejmenší. Jedním dechem ocenil spolupráci kladenského stavebního úřadu jak se středočeskou správou silnic, tak i přímo s krajem.

Stavba průtahu Kladna za více než 107,1 milionu korun je zaregistrována k financování z evropských fondů prostřednictvím IROP – Integrovaného regionálního operačního programu. Podle Petrtýla ji kraj považuje za jednu z prioritních akcí. A ocení ji i neřidiči. Přispěje prý nejen k odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu průtahu městem, ale také pomůže výrazně zlepšit životní podmínky, narušované dopravou v nynější podobě.