Do tamního svatostánku Narození Panny Marie dílo hudebního skladatele přelomu klasicismu a romantismu, tedy období konce osmnáctého a začátku devatenáctého století, přiveze smíšený sbor Pražští pěvci. Jejich hlasy doprovodí nejen kostelní varhany, ale také orchestr. Jakub Šimon Jan Ryba sbíral české lidové písně a zapsal je do sborníků. Koncert se ve Vysokém Újezdu koná v sobotu 21. prosince od 17 hodin.