„Slavnostní zahájení sezony máme v úterý 26. března, první návštěvníky přivítáme na Zelený čtvrtek 28. března,“ uvedla kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková. Pro první hosty připravila správa zámku také prohlídku soukromých míst arcivévodské rodiny a vyzdobených pro právě probíhající Velikonoce. Expozici dotvářejí vzácné jezdecké dřevěné sochy, obrazy, knihy, pohlednice, kraslice nebo dekorace vytvořená zahradnicemi z Růžové zahrady.

Na zahájení nové sezony se ale zámek připravuje nejen v místech dočasných či stálých expozic, ale prácuje se také v místech, kam noha turisty nikdy nevstoupí. „Neustále probíhá údržba budovy zámku a pravidelná každoroční péče je věnovaná také ze strany restaurátorů sbírkovým předmětům. Hodně práce je nyní na jaře také v parku kolem zámku a v Růžové zahradě,“ vyjmenovala kastelánka. „Stále je potřeba shrabat zbytky suchého listí a připravit skleníky.“ Díky netypickému jaru je vzhůru letos už „plnoletý“ medvěd Jiří. Kromě něj jsou pro Konopiště typičtí také pávi. Těch v parku poblíž zámku žije kolem dvaceti a občas se mezi ně přimíchají také bažanti z nedaleké bažantnice.

Letošní sezóna bude ve znamení výročí sarajevského atentátu

V současné době jsou například sochy umístěné v parku ještě pod ochrannými stříškami. Z jejich konstrukce už zmizely rákosové rošty, které artefakty chránily před povětrností. Stříšky ale ještě nějaký den na svém zimovišti vydrží. Stále totiž hrozí, že zaprší a do toho přijdou mrazíky. Pokud by historická umělecká díla z pískovce zmokla, hrozilo by v případě mrazu jejich poškození. To jsou v podstatě stále stejné opakující se činnosti. K tomu si ale pro hosty správa zámku každoročně přidává také nové a nové neotřelé záležitosti.

Hovoří kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková:

Hovoří kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková. | Video: Zdeněk Kellner

A nejinak tomu bude také v sezoně 2024, kdy bude také připomenuto kulaté výročí vraždy následníka rakousko-uherského císařství v Sarajevu. „Na každém ze tří okruhů jsme se snažili zpestřit alespoň drobnostmi náhled do historie místa. Nová letos bude také oblíbená večerní prohlídková trasa, při níž návštěvníky provede kostýmovaná postava spojená s historií místa,“ sdělila kastelánka s tím, že kvůli 110 výročí sarajevského atentátu, kdy mají na Konopišti takzvaný Habsburský rok, to budou členové této dynastie. Hosté při večerních prohlídkách uvidí členy domu habsburského, kteří se nějakým způsobem pojili s Konopištěm, nebo tam skutečně alespoň jednou nějaký čas pobyli.

Sarajevskému atentátu se budou na zámku Konopišti věnovat také po celý pátek 28. června, tedy v den smutně proslulého výročí. A stejně jako každý rok si tam při zádušní mši v kapli sv. Huberta připomenou nejen zavražděné manžele, ale také všechny oběti první světové války, která kvůli incidentu na Balkáně vypukla o měsíc později. „Pro tuto příležitost připravujeme mimořádnou prohlídku věcí, které se 28. června 1914 ocitly v Sarajevu a které na Konopišti máme nebo které se s událostí bezprostředně pojí,“ dodává kastelánka Jana Sedláčková. Hradozámecká noc předposlední sobotu v srpnu nabídne také bohatší program. Začne v 19 hodin aby se mohli zúčastnit i děti a skončí půlnocí.