Do jeho expozice jej bezúplatně na dobu neurčitou zapůjčila sázavská farnost.

Až do doby přestěhování do Sázavy byl uložený nedaleko, v jednom
z nejdochovanějších románských kostelíků v Čechách, ve sv. Jakubu v Rovné, části Stříbrné Skalice.

Podle jedné teorie se právě tam oltář ocitl poté, co císař Josef II. v roce 1785 klášter jako instituci zrušil. Zda se tedy dostal na své původní místo, ale potvrzeno není.

Deskový oltář je nyní uložený v opatské kapli sázavského kláštera a je běžně přístupný jeho návštěvníkům. Původní krásu oltáři vtiskli restaurátoři.

„Stalo se tak ale už ve čtyřicátých letech minulého století," uvedla Slávka Matoušová, kastelánka sázavského kláštera 
a připomněla, že jeho hloubkovou restauraci tehdy vlastníci zadali kvůli výstavě českého gotika v pražském Mánesu.

„Jeho vystavování tím ale skončilo a dál ho po návratu 
v kostele při bohoslužbách nepoužívali a byl uložený v depozitáři," dodala kastelánka Slávka Matoušová.