Pro všechny příchozí jej připravilo místní sdružení YMCA a nazvala ho Aby bylo na Zemi milo.
„Program jsme připravili jako interaktivní, hudebně zábavný, ale i výchovný pro děti. Zaměřili jsme se na ekologická a etická témata současnosti, například třídění odpadů, ochranu vody a lesů, ochranu zvířat, péče o vlastní zdraví, zvíře není věc, nebuďme na sebe hrubí, humanita a solidarita,“ vyjmenovala Markéta Doušová ze sdružení YMCA.
Akci uváděli mladí moderátoři Vanda a Standa, děti si mohly zazpívat, zatancovat i zasoutěžit a jinak zařádit. Každá maska dostala malou odměnu a byly vyhlášeny i nejlepší masky, mezi které patřilo „Smetiště“, „Kontejner na plasty“, ale i malá princezna. Ke vstupence každý dostal i lístek do tomboly, ve které všichni vyhráli.
Den Země slavili lidé na celé planetě. Před 35 lety Den Země uspořádali američtí studenti a zúčastnilo se ho podle odhadů asi 20 milionů lidí. Od roku 1990 je to celosvětová akce.