KDY: 1. července 18:00
KDE: Konopiště, zámek
ZA KOLIK: 320 korun

Historikové stále ještě přesně nevědí, kde a kdy mezi nimi přeskočila ona pověstná jiskra. Jisté však je, že se stýkali velmi nenápadně a mezi sebou si měnili tajnou, mnohdy i dokonce zašifrovanou korespondenci. Krásná a velice inteligentní hraběnka Žofie bohužel nebyla pro následníka císařského trůnu dostatečně urozenou.