Připraveny byly různé soutěže o ceny, a to nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Nechybělo ani drobné občerstvení.