Velký zájem byl o exkurze na opuštěné mosty tyčící se nad hladinou vodárenské údolní nádrže Švihov, známou též pod názvem Želivka. Součástí akce byla i probíhající výstava ve Vodním domě s názvem Zatopené osudy, která mapuje historii zatopených vesnic v okolí nádrže.

Světový den vody se na návrh OSN slaví od roku 1993, a to vždy 22. března. Mottem toho letošního je „Water for peace“. To připomíná, že voda nemusí být jen strůjcem míru, ale také konfliktů. Během letošního Dne vody upozorňuje Organizace spojených národů na to, že tři miliardy lidí z celého světa jsou závislé na vodě, která přitéká přes státní hranice.