Zástupci neziskových organizací Vlašimska a Voticka vybírali z více než tří desítek nominovaných osobností, které významnou měrou přispěly rozvoji krajiny, kulturnímu či společenskému dění regionu. „Ani letos nebylo jednoduché rozhodnout, komu z navrhovaných cenu novodobého Blanického rytíře udělit,“ uvedl zástupce administrátora, předseda ČSOP Vlašim Pavel Pešout. A ti ocenění? Josef Cáder z Louňovic pod Blaníkem, za dlouholetou péči o přírodní rezervaci Blaník, historik, znalec dějin, akademik a profesor na UK Praha Jaroslav Pánek z Prahy a Pavel Pavlovský z Votic, dlouholetý aktivní sbormistr, kronikář Votic a Jankova.