O úvod se postarali žáci Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou. Po hudebním antré dostali slovo místostarosta Hulic Pavel Holakovský a Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského.

Po krátkém úvodu popsala svět makrografie Veronika Souralová, která přečetla úryvek z vlastní knihy Včelí domeček aneb prázdniny v úlu, a poté provedla návštěvníky výstavou.

Výstava ve Včelím světě potrvá do 31. října. Ideální je spojit její návštěvu s nějakou akcí. Tou nejbližší je akce Včelí svět slaví Velikonoce, která je naplánována na 7. a 8. dubna, vždy od 10 do 16 hodin.