Po tradičním pietním aktu u pomníku louňovického rodáka Jana Dismase Zelenky následoval koncert složený z děl Antonia Vivaldiho, Johanna Bendy, Carla Stamitze a právě zmiňovaného Jana Dismase Zelenky. Přes sto šedesát posluchačů se nechalo unést hudbou starých mistrů a posléze nadšeně aplaudovalo.

JAN DISMAS ZELENKA (1679 – 1745) Narodil se v Louňovicích pod Blaníkem do rodiny zdejšího učitele a varhaníka. Po studiích na jezuitské koleji v Klementinu odchází do Drážďan, kde se stává vilonistou (kontrabasistou) v dvorní kapele saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. V Drážďanech působí do konce života, posléze jako dvorní skladatel. Komponuje především duchovní hudbu – mše, rekvia, žalmy. Je obdivován takovými osobnostmi jako byl J. S. Bach. Po určité době zapomnění dochází v 60. letech 20. století k znovuobjevení jeho díla, které je od té doby interpretováno řadou vynikajících umělců. Od roku 1984 je na jeho počest pořádán Podblanický hudební podzim.

Zuzana Bartúšková