Cesta Ježíše od soudu, přes ukřižování, po z mrtvých vstání, je zobrazena s detaily na obličeje účastníku s akcentujícím emotivním nábojem. To vše je v ostrém kontrastu s barokními stropními malbami.

Výstava je součástí návštěvnického okruhu "Svatoprokopská Sázava" a neplatí se na ní žádné další vstupné.

Spolek Sázavská komunita 55+ se v pátek symbolicky rozloučil s letošním létem.
Podívejte se: V Sázavě se loučili s létem. Zazpívala k tomu Kateřina Ševidová

Malířka Hana Novaková pracovala dříve IT oboru, později se začala věnovat malířství, a to zejména historických témat. Na jejích plátnech dominují silné emotivní malby, stejné, jako jsou ve vystavovaném souboru obrazů.