Církev československá husitská ji zahájí 
v devět hodin ve svém kostele opata Prokopa a její účastníci pak odejdou do sázavského kláštera, kde se uskuteční od deseti hodin bohoslužba pod širým nebem.

V pravé poledne se na stejném místě koná agapální hostina. Tohle společné stolování na trávě, takzvané hody lásky, budou zaměřené kromě jiného i na péči o chudé.

Od 14 hodin se v severní zahradě kláštera uskuteční komponované pásmo Jan Hus – mučedník nebo zbytečná oběť, zaměřená na okolnosti upálení středověkého učence.

Účinkujícími budou herci Jan Potměšil, Hana Jonášová, Václav Návrat a Přemysl Vacek. V sobotu nebudou v klášteře chybět ani komentované prohlídky, dětská výtvarná soutěž na téma Mistr Jan Hus.