Do krňanské staré, nyní už svému účelu nesloužící školy, která se stává kulturním centrem obce ležící skutečně na jakémsi poloostrově mezi Vltavou a Sázavou, se pořadatelům podařilo v sobotu 13. června přilákat na tři desítky Krňanských. Na další padesátku mají organizátoři setkávání spojení a komunikují s nimi.

„Rody Krňanských mají už jiná jména, ale těch, kteří se stále tak jmenují, se mám ohlásilo na sto dvacet. Ty jsme také dokázali průzkumem v matrikách zjistit a potvrdit až do roku 1630," vysvětlil Václav Šmerák s tím, že v samotných Krňanech nositel toho jména, už nežije. „Poslední se z Krňan odstěhoval někdy v roce 1930," připomněl místní patriot a vyjádřil díky starostovi Josefu Hušbauerovi, za pomoc obce při obnově tradice i rekonstrukci školy a vydávání veřejných peněz na místní kulturu. Rekonstruovanou školu tak mohou využívat například ženy k pravidelnému cvičení a prostor by tam podle Šmeráka měli dostat i mladí při hudebních produkcích.

Ve škole bude kulturní dění pokračovat například besedami festivalu Mezi řekami s připomínkou spisovatele Jana Morávka, historického osídlení lokality nebo tradice jahodářství založené na začátku minulého století Rudolfem Strimplem. Právě proto nechyběly při setkání Krňanských v Krňanech ani kynuté jahodové knedlíky. Diváci se při sobotní akci ale bavili i při vystoupení souboru Kamýček, přednášce zpracovatele územního plánu obce Jaromíra Myšky, vyprávění genealoga Miloše Pokorného o roku Krňanských nebo besedě archeologa Jana Viznera o nejstarším osídlení oblasti dnešní obce. Na plátno pořadatelé promítli i dokument o spisovateli Janu Morávkovi.

Sdružení Mezi řekami ale plánuje i další akce. Například založení Klubu anglických dam, do něhož by do Krňan jezdily osobnosti českého života. Právě na Klub anglických dam odkazuje na první pohled trochu vzdálené spojení oblasti Krňan s českým vlastencem, národopiscem a mecenášem Vojtou Náprstkem.

„Náprstkovu schovanku si vzal za ženu právě jahodář Rudolf Strimpl," dodal Václav Šmerák.