Na programu mají hudbu klasiků: George Friedrich Händel – Qual farfalletta, Antonín Dvořák – Biblické písně, John Ireland – Magnificat and Nunc dimittis, Benjamin Britten – Jubilate Deo, Karl Kempter – Pastoralmesse in G.

Melos vznikl v roce 2018 v sestavě smyčcového souboru a čtyř sólových zpěváků. Na první koncert nastudoval novodobou premiéru díla Oratorium na Velký pátek moravského skladatele Josefa Schreiera. Tento koncert měl u benešovského publika velký úspěch. Melos se rozšířil o smíšený pěvecký sbor a ze smyčcového souboru se stal komorní orchestr.

Od roku 2020 je Melos umělecko-kulturním spolkem, jehož cílem je starat se o benešovský kulturní a umělecký život. Dlouhodobým projektem spolku je provádění a šíření povědomí o významné renesanční hudební památce, kterou je Benešovský kancionál.

Melos příležitostně doprovází liturgie v kostele sv. Anny a sv. Mikuláše v Benešově. Vede jej dirigent Tadeáš Tulach. Sólovému zpěvu se věnují Daniela Plaskurová (soprán), Jana Šeborová (soprán), Marie Hospodková (alt), Novák Jaroslav (tenor), Ondřej Kuchař (bas). Na varhany hrají Daniela Veselá, Marek Staša a Tadeáš Tulach.